Blikkåpnerprogrammet utvides

Blikkåpnerprogrammet oppstod som en del av Momentumbiennalen i 2015. I 2019 ble det gjennomført for tredje gang som et utstillingsspesifikt prosjekt, og syv ungdom fra forskjellige skoler og fag ble ansatt som blikkåpnere. Nå utvides ordningen til å gjelde alle utstillingsprosjektene til Galleri F 15 gjennom året. Dette er en stor satsing som er muliggjort gjennom støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Blikkåpner Moss blir nå en del av et større nettverk med kunstinstitusjoner på Østlandet med lignende programmer. Vi ser frem til å bygge på disse erfaringene og videreutvikle et helårlig blikkåpnerprogram hvor ungdommene blir en mer permanent del av alle våre utstillinger.

Visuelt Fyll 14

Blikkåpnerne er ungdom i alderen 16-19 år som ansettes av Galleri F 15 til å formidle og kommunisere utstillingene til egen aldersgruppe og galleriets publikum. Blikkåpnerne er en del av Galleri F 15 og får opplæring, mulighet til å bidra med sine kunnskaper og møter kunstnere og andre som deltar i utstillingsproduksjonene. I 2019 var de kunstnerassistenter, deltok på skrivekurs, pressekonferanse, lagde audioguide, gjennomførte egne arrangement og omvisninger. Å være en del av blikkåpnerprogrammet er en unik erfaring som gir mulighet til å treffe nye folk, lage egne arrangement og utforske egne interesser gjennom kunsten. Prosjektet er forankret i kunstfaglig avdeling i Galleri F 15 og knyttes tett opp mot kuratering, kommunikasjon og formidling av våre skiftende utstillinger.