Prosjektkoordinator for prosjekter «Blikkåpnere» og «Munch som Mentor»

Om Galleri F 15

Galleri F 15 er et ledende kunstsenter i Norge og Norden. Galleriet viser norsk, nordisk og internasjonal samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære tematiske gruppeutstillinger og separatutstillinger. Utstillingene er eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk refleksjon. Formidling er en kjerneaktivitet, og tilrettelegges gjennom et bredt tverrfaglig formidlingsprogram, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. Galleri F 15 samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. Galleri F 15 er sammen med Momentum kunsthall hovedarena for MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst.

Om stillingen

I Galleri F 15s kunstfaglige avdeling er det et ledig engasjement som prosjektkoordinator for prosjektene «Med Munch som Mentor» og «Blikkåpnerprogrammet». Til sammen 40 % stilling.

Blikkåpnerprogrammet er et tilbud for ungdom mellom 16-19 år som blir ansatt i Galleri F 15 for skoleåret 20/21. De skal være delaktige i formidling og kommunikasjon av våre utstillinger og formidle kunst fra sitt ståsted. Vi skal søke etter 8 ungdom som skal bidra med sin kunnskap til å formidle utstillingene til andre ungdom, og vårt publikum, med oppstart høst 2020.

Med Munch som Mentor er et program for elever på visuell kunst i kulturskolen og er en del av UngKunst – et fordypningsprogram og talentutviklingsprogram innen visuelle kunstfag i Viken, med Ås kommune som prosjekteier. Galleri F 15 er fagkoordinator for programmet Med Munch som Mentor, med oppstart høsten 2020. Programmet tar utgangspunkt i utstillingene på Galleri F 15 og Munchs tid på Jeløy.

Begge prosjektene er støttet av Sparebankstiftelsen.

Koordinator er underlagt avdelingsleder, og samarbeider med formidlingsleder om gjennomføring av prosjektene, blant annet med ansvar for planlegging, koordinering, rapportering og formidling.

Stillingen vil blant annet bli tillagt følgende oppgaver:

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende minimum Bachelorgrad.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en ung kandidat som er selvstendig, strukturert, kunstinteressert og gjerne har erfaring fra arbeid med ungdom.

Generelle opplysninger

Vi tilbyr pensjonsordning i KLP. Galleri F 15 er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i bedriften

Lønnstrinn 48. Stillingskode Rådgiver.

Søknadsfrist og søkemåte

Søknad, CV og dokumentasjon sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy på finn.no.

Søknadsfrist 14. august 2020

Kontaktperson

Formidlingsleder Guro Dyvesveen
gd@gallerif15.no
+47 994 08 148

Engasjement – tidlig høst 2020- 31.juli 2021

Snarlig oppstart er ønskelig.