22.08.20 | Blikkåpnerprogrammet 2019

20190529 163751

PRESSEMELDING | 22.08.2019
BLIKKÅPNERPROGRAMMET 2019
Moss | 24. august – 5. oktober 2019

Blikkåpnerne er ungdomsambassadører (16-19 år) for MOMENTUM10. De formidler biennalen fra sitt ståsted og skal bidra til å skape en møteplass for jevnaldrende. Blikkåpnerne er en del av Momentum før, under og etter åpning og deltar i prosjektet sammen med kunstnere og ansatte.

Under årets utgave arrangerer blikkåpnerne konsert med de lokale bandene Vrengt og Pastill i F 15 verksted (24.08), Gjenbruksdag med fokus på klesbytting og -reparasjon (21.09) og speedomvisninger i Momentum kunsthall og Galleri F 15 på utvalgte lørdager (24.08, 14.09 og 05.10).

SPEEDOMVISNINGER
I speedomvisningen får du møte to blikkåpnere som tar deg med inn i utstillingen MOMENTUM10 – The Emotional Exhibition og leder en samtale om utvalgte verk. Ungdommene har på forhånd laget en egen audioguide som kan høres på www.punkto.no/blikkapnerguiden, men samtaleformatet gir rom for en dypere refleksjon og forståelse både for blikkåpner og publikum. Omvisningene foregår samtidig i Momentum kunsthall og Galleri F 15 med to blikkåpnere på hver arena. Hver omvisning varer i ca. 30 min. Blikkåpnerne er tilgjengelige fra 13 – 15 utvalgte lørdager.

 

KONSERT MED VRENGT OG PASTILL
Blikkåpnerne tar initiativ til gratiskonsert med de lokale bandene Vrengt og Pastill i F 15 verksted lørdag 24. august. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 19 år og beskrives som en pangstart på skoleåret. Blikkåpnerne har som mål å skape en arena man kan ta med nye klassekamerater eller møte gamle venner og åpne verkstedets dører og vise fram potensialet i et slikt bygg.

Vrengt vant Moss Musikkfests motivasjonspris for 2018 og spilte på Festival Sin samme år, mens Pastill kom helt til fylkesfinalen i UKM tidligere i år og til Jypling-finalen i 2018, som er Østfolds egen talentkonkurranse i samarbeid med blant annet Idyllfestivalen og Universal Music. Sist Vrengt og Pastill spilte sammen på House//of//Foundation ble konserten utsolgt. 

PRESSEKONTAKT
Informasjonskonsulent, Punkt Ø – Galleri F 15 og MOMENTUM
Simen Østad
so@punkto.no
+47 994 06 066

Flyers1