Galleri F 15 søker blikkåpnere

Har du lyst på en deltidsjobb hvor du kan skrive, fotografere, designe, lage podkast, drive med sosiale medier, organisere egne arrangementer og formidle kunst? Som blikkåpner gjør du alt dette samtidig som du blir kjent med en anerkjent kunstinstitusjon fra innsiden!

Galleri F 15 søker 8 nye blikkåpnere og vi håper du vil søke! Blikkåpnerne trenger ikke ha noen forkunnskaper om kunst, men bør ønske å utfordre seg selv og lære nye ting.

Siden 2015 har blikkåpnerprosjektet ved Galleri F 15 vært prosjektbasert og knyttet til Momentumbiennalen, men med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og nå som en del av et større nettverk med blikkåpnerprogrammer på Østlandet blir ordningen fast med søknadsperiode for ett år av gangen. Gjeldende søknadsperiode er oktober 2020 – juni 2021. Beregnet arbeidstid er fire timer i uka, men med mer arbeid i enkelte perioder, særlig i oppstartsfasen, monteringsperioder og ukene rundt åpning.

Nytt av året er at du som blikkåpner får et eget ansvarsomåde. Merk søknaden med det du er mest interessert i å jobbe med:

Som blikkåpner er du:

Galleri F 15 tilbyr:

Send søknad til gd@gallerif15.no innen 31. august 2020.

Momentum 2017