Galleri F 15 søker formidlere

Galleri F 15 søker flere faste formidlere til søndagsomvisninger og freelance-oppdrag.
Vi søker formidlere til søndagsomvisninger på Galleri F 15. Du vil inngå i en turnus med to-tre formidlere som er med å formidle utstillingene våre til et bredt publikum. Du vil kunne få tilbud om andre omvisninger dag, kveld og helg. Omfang vil variere.

Til stillingens arbeids- og ansvarsområde ligger
Delta på opplæring i forkant av hver utstilling, 3-4 opplæringer i året.
Ansvar for å forberede og legge til rette omvisningen.

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant høyere utdannelse.
God kjennskap til og erfaring fra samtidskunstfeltet.
Erfaring med formidling.
God formidlingsevne på norsk og engelsk.

Egenskaper
Evner å engasjere og formidle samtidskunsten til et bredt publikum.
Være selvstendig og fleksibel.

Tendenser2020 07 Web

Lønn
Honorar pr omvisning og opplæring. 

Andre Opplysninger
Vi tilbyr pensjonsordning i KLP. Galleri F 15 er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i bedriften

Kontaktperson
For nærmere informasjon om stillingen kontakt avdelingsleder Maria Havstam tlf: 922 68 408 eller på epost: mch@gallerif15.no, eller rådgiver formidling Guro Dyvesveen på tlf: 994 08 148 eller på e-post: gd@gallerif15.no.

Søknadsfrist: løpende.

Søk her!

Momentum2017 40 Web

Galleri F 15
Galleri F 15 er et ledende kunstsenter i Norge og Norden. Galleriet viser norsk, nordisk og internasjonal samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære tematiske gruppeutstillinger og separatutstillinger. Utstillingene er eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk refleksjon. Formidling er en kjerneaktivitet, og tilrettelegges gjennom et bredt tverrfaglig formidlingsprogram, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. Galleri F 15 samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. Galleri F 15 er hovedarena for MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst.