GALLERI F 15 SØKER VERTER OG EKSTRAHJELP 

Galleri F 15 søker flere som kan være både verter til drop-in verksted og ekstrahjelp resepsjonist. 

Vi søker verter/resepsjonister som kan stille opp i helger, når det er ferieavvikling og ved sykdom her på Galleri F 15. Som vert vil du inngå i en turnus med to-tre andre verter som er vertskap for våre drop-in verksteder for barnefamilier på søndager. Som ekstrahjelp resepsjonist vil du være tilkallingsvikar i helger, når det er ferieavvikling og ved sykdom. 

Arbeids- og ansvarsområde som ekstrahjelp resepsjonist:

Arbeids- og ansvarsområde som vert:

Resepsjon Web

Ønskede kvalifikasjoner for vert og ekstrahjelp resepsjonist:

Egenskaper

 Andre Opplysninger 
Vi tilbyr pensjonsordning i KLP. Galleri F 15 er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i bedriften.
Søknad og CV sendes til salgsansvarlig Eileen Roalsvik er@gallerif15.no
For spørsmål om stillingen kontakt salgsansvarlig Eileen Roalsvik er@gallerif15.no , mobil: 97077519
Søknadsfrist: 30. juni 

Oppstart: september 

Det vil bli gitt full opplæring!

Galleri F 15
Galleri F 15 er et ledende kunstsenter i Norge og Norden. Galleriet viser norsk, nordisk og internasjonal samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære tematiske gruppeutstillinger og separatutstillinger. Utstillingene er eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk refleksjon. Formidling er en kjerneaktivitet, og tilrettelegges gjennom et bredt tverrfaglig formidlingsprogram, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. Galleri F 15 samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. Galleri F 15 er hovedarena for MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst.