BLIKKÅPNERE

Under MOMENTUM10 – The Emotional Exhibition har Punkt Ø – Galleri F 15 og Momentum ansatt 7 Blikkåpnere. Blikkåpnerne er engasjerte og selvstendige ungdom som kan bidra med sin kunnskap til å formidle biennalen til andre ungdom, og Momentums publikum. Tanken er at man ikke trenger så mye forkunnskap om kunst for å formidle biennalen, men at det kan gjøres fra deres ståsted.

Blikkåpnerne møter stab, kunstnere og kuratorer og bidrar i formidlings- og informasjonsavdelingene. De er selv delaktige i å utforme hva og hvordan dere skal formidle biennalen.

Å være blikkåpner handler om å få nye venner, være en del av et fellesskap, bli kjent med nye sider av seg selv, utfordre seg selv og få bruke sine kunnskaper. Å være blikkåpner er bra arbeidstrening. Du får være med å arrangere aktiviteter, holde omvisning og kommunisere på sosiale medier. Dere vil få tilgang til F 15 verksted og kan bruke det til workshops, møter og arrangement.

 

Momentum 2017