Galleri F 15 søker ny omviser

Galleri F 15 i Moss søker formidler til søndagsomvisninger og freelance oppdrag
Galleri F 15 er en ledende kunstinstitusjon i Norge og Norden. Galleriet viser norsk, nordisk og internasjonal samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære tematiske gruppeutstillinger og separatutstillinger. Galleri F 15 er hovedarena for MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst.

Om stillingen
Vi søker formidler til søndagsomvisning på Galleri F 15.  Du vil være en av tre formidlere som er med å formidle utstillingene våre til et bredt publikum. Du vil inngå i en søndagsturnus med omvisning hver 3. søndag. Du vil få tilbud om andre omvisninger freelance, på dagtid, helg og kveld. Omfanget vil variere. Oppstart med opplæring 22. september 2021.

Til stillingens arbeids- og ansvarsområde ligger
Delta på opplæring i forkant av hver utstilling, dvs. 4 opplæringer i året

Du vil ha ansvar for å forberede og legge til rette omvisningen

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant utdannelse
God kjennskap til og erfaring fra samtidskunstfeltet
Erfaring med formidling
God formidlingsevne på norsk og engelsk

Egenskaper:
Evner å engasjere og formidle samtidskunsten til et bredt publikum
Være selvstendig og fleksibel

Lønn:
honorar pr omvisning og opplæring

Andre Opplysninger:
Vi tilbyr pensjonsordning i KLP. Galleri F 15 er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i bedriften

Kontaktperson:
For nærmere informasjon om stillingen kontakt formidlingsleder Guro Dyvesveen på tlf: 994 08 148 eller på e-post: gd@gallerif15.no

Send din søknad til gd@gallerif15.no eller søk her. Søknadsfrist: 15.september 2021

Galleri F 15
Albyalléen 60
1919 Moss.
www.gallerif15.no