Brenner du for kunstformidling?

Galleri F 15 og MOMENTUM i Moss søker etter en ny kollega.
Formidlingskurator i kunstavdelingen.
Fast. Heltid.

Om stillingen
Formidlingskurator skal utvikle formidlingstilbud og formidle Galleri F 15s utstillinger, kunstbiennalen MOMENTUM og aktiviteter for et bredt og mangfoldig publikum på galleriets arenaer. Formidlingskurator skal bidra i arbeidet med ideer til utstillinger og arbeide i utstillingsprosjekter i henhold til Galleri F 15s prosjektmetodikk og stillingens område. Vedkommende skal arbeide for å etablere relasjoner med lokale og nasjonale kunstnere og fagmiljøer for å etablere samarbeid og nettverk, og bidra med formidlingsfaglig innholdsproduksjon og vedlikehold til sosiale medier og nettside.

Fagpersoner med ambisjoner om å utvikle formidlingsfaget oppfordres til å søke.

Til stillingen ønsker vi søkere som bidrar til at Galleri F 15 bedre speiler samfunnets mangfold.

Arbeidsoppgaver
Arbeide med vedtatte utstillingsprosjekter ut fra kurator formidlings rolle i organisasjonen og Galleri F 15s prosjektmetodikk.
Videreutvikle galleriets formidlingstilbud, formidlingsmetoder og arrangementer, og arbeide for å nå ut til nye publikumsgrupper.
Planlegge og gjennomføre omvisninger, formidlingsaktiviteter og arrangementer..
Bidra med ideer til utstillinger i henhold til gjeldende programmeringsprosess i Galleri F 15s programråd.
Drive utviklingsarbeid innen det formidlingsfaglige området i overenstemmelse med Galleri F 15s strategier og planer.
Bidra med formidlingsfaglig innholdsproduksjon og vedlikehold til sosiale medier og nettside.
Besvare henvendelser fra enkeltpersoner og institusjoner.
Etablere og videreutvikle relasjoner og nettverk, og representere Galleri F 15 innen sitt fagfelt.
Innkjøp og forvaltning av utstyr til F 15 verksted.
Evalueringsarbeid, rapportering, arkivering og dokumentasjon.

Kvalifikasjoner:
Mastergrad/hovedfag kunsthistorie, kunst- og kulturformidling, utøvende fag eller tilsvarende innen aktuelt fagområde. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
Tilleggsutdanning i pedagogikk er ønskelig.
Erfaring med kunstformidling.
God kompetanse på norsk og internasjonal samtidskunst.
Gode IT-kunnskaper.
Ønskelig med erfaring fra mangfolds- og tilgjengelighetsarbeid.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:
Faglig engasjert og en god formidler.
Selvstendig, fleksibel, pålitelig og strukturert.
Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
God forståelse for ulike målgrupper og deres behov.
Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø. 

Generelt
Kurator formidling rapporterer til avdelingens leder om alle forhold innen tjenesten rutinemessig og når spesielle forhold oppstår.
Ellers gjelder de vilkår som til enhver tid kommer frem av lover, reglement og lønnspolitikken til Galleri F 15.
Noe kvelds- og helgearbeid må påberegnes.

Vi tilbyr
Spennende jobbmulighet i en kunstinstitusjon i stor utvikling
Fleksitid og pensjonsordning i KLP
Lønn etter kvalifikasjoner og kompetanse
Kunnskapsrike og engasjerte kollegaer

Stillingen rapporterer til kunstfaglig avdelingsleder. Arbeidssted er Moss.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:
Avdelingsleder, Maria C. Havstam, tlf 922 68 408
Direktør, Dag Aak Sveinar, tlf 474 66 331

Send søknad og CV til Siri Ensrud, se@gallerif15.no
Søknadsfrist 28. februar 2022.

 

Galleri F 15
Galleri F 15 er et ledende kunstsenter i Norge og Norden. Galleriet viser norsk, nordisk og internasjonal samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære tematiske gruppeutstillinger og separatutstillinger. Utstillingene er eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk refleksjon. Formidling er en kjerneaktivitet, og tilrettelegges gjennom et bredt tverrfaglig formidlingsprogram, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. Galleri F 15 samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. Galleri F 15 er sammen med Momentum kunsthall hovedarena for MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst.

MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst
MOMENTUM er en av de viktigste biennalene for samtidskunst i Norden og gjennomføres hvert annet år. MOMENTUM har internasjonale ambisjoner, og i relasjonen kunst, sted og samfunn utforsker og styrker MOMENTUM samtidskunsten i en nordisk kontekst. MOMENTUM er en samfunnsaktuell, diskursiv plattform for kunstfaglig, intellektuell og kritisk refleksjon, og utfordrer og styrker den kontemporære diskursen om biennaleformatet. Formidling er en kjerneaktivitet og tilrettelegges gjennom formidlings-program, publikasjoner og kommunikasjonsplattformer. MOMENTUM samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. MOMENTUMSs hovedarenaer er på Alby med Galleri F 15, F 15 verksted og landskapet på Alby.