Velkommen til nytt år i Galleri F 15

I 2020 vokser Moss Kommune når den slår seg sammen med Rygge, og Østfold Fylkeskommune opphører ved etablerigen av Viken. Signaler fra begge våre eiere tilsier at alt vil fortsette slik det er for Galleri F 15. Dette er vi glade for, men vi gleder oss også til at Rygge innlemmes i Moss og ser fram til bredere kontakt med institusjoner og publikum i Viken.

Ved generalforsamlingen til Punkt Ø ble det besluttet å gå bort fra det nåværende navnet. Fra nå av skal vi hete Galleri F 15. Punkt Ø-navnet har vært med oss fra 2006 til 2019, men har i dag mistet sin forankring når Østfold Fylkeskommune blir en del av Viken. Vår forankring forandres likevel ikke geografisk, og vårt mål fortsetter å være at vi skal levere gode kunstneriske opplevelser til den østre delen av dette nye administrative området.

I navnendringen har det vært viktig for oss å ta tilbake det gode og sagnomsuste navnet Galleri F 15. Navnet har et godt omdømme i og utenfor Norden, og plasseringen på Jeløy, utenfor Moss, er viden kjent. Slik Galleri F 15 i sin tid var noe av grobunnen for opprettelsen av Momentumbiennalen i 1998, var det også disse to kunstinstitusjonene som ble sammenslått til å bli Punkt Ø i 2006.

Det blir en ny satsning for Momentumbiennalen fra og med 2021. Avtalen om leie av det som en gang var Moss Bryggeri i Møllebyen har opphørt og Momentum får sin hovedarena på Galleri F 15. Momentumbiennalen vil fremdeles vises på mindre arenaer i Moss sentrum og således videreføre tradisjonen med å vise kunst i offentlige rom i både by- og landskap. Vi er derfor glade for allerede nå å ha på plass samarbeid med Moss Kunstforening, House of Foundation og andre arener i Moss sentrum. Slik videreføres de tette, historiske båndene mellom Galleri F 15 og Moss grunnlagt av Biørn Biørnstad. Hans gave til kommunen tidlig på 1960-tallet har gitt gode ringvirkninger som vi fremdeles kjenner, nører oppunder og videreutvikler. Spesielt interessant er det at Biørnstads kunstsamling er i Moss Kunstforenings eie, mens Alby Gård ble gitt til Moss Kommune, som i sin tur valgte å la Galleri F 15 få flytte inn. Momentumbiennalen forholder seg til begge disse institusjonene i 2021.

Det er en realitet at når tre forvaltningsnivåer samarbeider får man til et godt tilbud til publikum og en god kontinuitet for institusjonene. Vi er spesielt glade for at også Kulturdepartementet har forsikret oss om at de vil fortsette å være våre tilskuddsytere.

Første utstiller i 2020 er Gunhild Mathea Olaussen. I utstillingen Sounding Matter i februar står lyd i sentrum, og arbeidene er en del av hennes doktorgrad ved Scenekunstakademiet.

Deretter åpner Tendenser 2020: Earth, Wind, Fire, Water, som er den 44. utgaven av utstillingsserien Tendenser på Galleri F 15. Utstillingsserien er en av de viktigste arenaene for kunsthåndverk i Norden og vises annethvert år etter å ha inntatt biennaleformat i 2016. Randi Grov Berger er kurator for utstillingen.

I 2020 feirer Moss 300-årsjubileum som by, og Galleri F 15s bidrag til jubileumsåret er utstillingen Noe Må Gjøres med Charlotte Thiis-Evensen. Utstillingen viser nye og gamle arbeider med fokus på arbeid og byens industrielle historie.

Årets siste utstilling blir den tredje i en utforskende utstillingsrekke om Edvard Munch. Etter å ha satt søkelys på årene han bodde i Moss og arbeidene hans fra denne perioden i utstillingene Edvard Munch i Moss. Kunst, krig og kapital på Jeløy 1913-1916 i 2014 og Fruktbar Jord. Munch i Moss. 1913 – 1916 i 2016, er det denne gangen den lengre perioden 1900 til 1916 som former utstillingen.

Vi gleder oss til å invitere publikum til fire nye utstillinger i 2020. Utstillinger med ulike temaer og målgrupper, som skal interessere, utfordre og gi gode opplevelser.

Dag Aak Sveinar
Direktør

DFTM 26 Web

Foto: Direktør Dag Aak Sveinar, tatt av Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15 | Foto øverst: Vegard KIeven © Galleri F 15