Galleri F 15

STEMMER FRA PANDEMONIUM

21. Jan - 25. Mar 2012

“Pandemonium: Art in a Time of Creativity Fever” var tittelen på Göteborgs Internationella Konstbiennal (10. September – 13. November 2012). Biennalen skulle gi besøkene en anledning til å reflektere over vår verdens turbulens. Spørsmålet som ble stilt var, handler det om et fullendt kaos eller kan man i Pandemoniets vake finne ansporing til nye muligheter, verdner og ideer?

I utstillingen “Stemmer fra Pandemonium” har utstillingens kurator, Siv Hofsvang, valgt ut fire kunstverk fra Gøteborg som alle har et historisk utgangspunkt. De fire verkene er av interansjonale kunstnere: Örn Alexander Ámundason (Island), Chen Chieh-jen (Taiwan), Jimmie Durham (USA) and Reena Kallat (India).

Örn Alexander Ámundason

 Født 1984 på Island. Bor og arbeider i Sverige

Hvordan høres en finansiell kollaps ut? Det er et spørsmål Örn Alexander Ámundason utforsker i den 14 minutter lange konserten Kreppa. Ámundason interesserer seg i sitt kunstnerskap eksempelvis for hva som skjer når politikk forvandles til musikk. Han har deltatt i mange TV- og radioinnslag fra den store økonomiske katastrofen som rammet Island i 2008. Han skilte ut ni hovedaktører, ga dem hvert sitt instrument og transformerte stemmene til musikk. Verket ble oppført i samarbeid med orkesteret Gageego på Göteborg Konserthus.

Film og innrammet partitur

WWW.ORNALEXANDERAMUNDASON.COM

Jimmie Durham

Født 1940 i USA. Bor og arbeider i Italia

Skulptøren og poeten Jimmie Durham vender ofte tilbake til spørsmål omkring nasjonal identitet, fortellinger og arkitektur/monument i sitt kunstnerskap. Til Göteborg Internationella Konstbiennal skapte Durham et nytt verk basert på historiene omkring de såkalte Hitlersteinene – de bohuslenske granitblokker som ble hugget etter bestilling av Adolf Hitler og Det tredje riket, for et seiersmonument i Berlin, under den andre verdenskrigen. Av historiske grunner ble stenene aldri levert.

Chen Chieh-Jen

Født 1960 i Taiwan. Bor og arbeider i Taiwan

Empire’s Borders II– Western Enterprises, Inc. 2010.

Chen Chieh-jens filminstallasjoner er dokumentariske så vel som fiktive utforskninger av den globaliserte verdens stengte grenser og nedtonede fortellinger. I Empire’s Borders II–Western Enterprises, Inc, tilbakevender Chen Chieh-jen til sin fars liv som hemmelig soldat i kommandogruppen Western Enterprise som ble skapt av amerikanske CIA i Taiwan, med det formål å invadere Kina under 50-tallets kalde krig. Dette er ett av de mange anonyme drama som utspilltes i skyggen av den geopolitiske konstellasjonen Taiwan-Kina-USA.

Reena Saini Kallat

Født i 1979 i India. bor og arbeider i India.

Reena Saini kallat utforsker ofte offisielt dokumenterte eller registrerte navn på mennesker, gjenstander og monument som er gått tapt eller sporløst forsvunnet og bare finnes som bortglemt statistikk. Verket White Yarn (Silt of Reason) er skulpturert etter en enkel husholdningsartikkel og preges av stor håndverksmessighet og et nitidig detajearbeid. Verket henspiller på de anstrengte relasjonene mellom India og Pakistan og den usikre fredsprosessen mellom disse nabolandene.

WWW.REENAKALLAT.COM

1 Foto Dorota Lukianska

Dorota Lukianska

2 Foto Dorota Lukianska

Dorota Lukianska

3 Foto Yang Chen Hao

Yang Chen-hao

4 Foto Dorota Lukianska

Dorota Lukianska