Augusto de Campos (f. 1931 i São Paulo) er forfatter, oversetter, musikkritiker og billedkunstner. Sammen med broren Haroldo de Campos grunnla han den konkrete poesi-bevegelsen i Brasil. Hans serie med fargedikt, POETAMENOS («Minuspoet») fra 1953 regnes som de første gjennomførte eksemplene på konkret poesi i Brasil. I sin kunstneriske praksis fokuserte han i begynnelsen på visuell poesi, der han ga avkall på versinndelinger og konvensjonell syntaks og i stedet ordnet ordene etter grafiske mønstre og farger. Siden har han utvidet virksomheten til å eksperimentere med nye medier. Diktene hans har blitt presentert i tallrike internasjonale utstillinger og antologier.

Cidadecitycité, 2021
I Cidadecitycité blir et dikt til en by og en by til et dikt. Verket, som er komponert på brasiliansk portugisisk, består av både en tett dialog mellom språk, den potensielle representasjonen av hva som utgjør en by, og et konkret dikt. Teksten er en samling av sammensatte ord (som alle ender med «cidade»), plassert i alfabetisk rekkefølge. Det består av gjentatte forekomster av ordet «cidade» («by» på portugisisk) og det samme ordet på engelsk («city») og fransk («cité»). For det øvrige delene av ordene var det en forutsetning at de staves likt på de tre språkene, og resultatet er dermed et trespråklig dikt, et som kan lese på et hvilket som helst av dem, portugisisk, engelsk eller fransk (fra «atrocidade» til «voracidade», fra «atrocity» til «voracity», fra «atrocité» til «voracité»), og det hundre bokstaver lange enlinjes diktet antar et ikonisk slektskap med en storby. Cidadecitycité er et historisk konkret dikt fra 1963. I konkret poesi er den grafiske komposisjonen like viktig som ordenes betydning, uttale og performative egenskaper. Diktet blir presentert i musikkpaviljongen i den lille parken ved Moss Kunstforening. Innenfor konteksten av HOUSE OF COMMONS kan opplevelsen av kompleksiteten i det en by kan være, kanskje også utvides til å omfatte de mange lagene som til sammen utgjør Cidadecitycité.

M11-Kirkeparken-4

Foto: Eivind Lauritzen/Galleri F 15