Galleri F 15s styre

Anne Hilde Neset. Styreleder. Henie Onstad Kunstsenter
Egil Frode Olsen. Viken fylkeskommune
Mar Gueye. Viken fylkeskommune
Christian Larsen. Moss kommune
Therese Evensen. Moss kommune
Birgitte Simers. F 15 og Momentums venner
Truls Solerød Johnsen. Ansattes representant

Varamedlemmer
Birgitte Espeland. Kistefoss Museum
Hans Gerhard Meier. Viken fylkeskommune
Knut Olav Brekklund Sæves. Viken fylkeskommune
Tone Esbjug Podhorny. Moss kommune
Marit Winnem.  F 15 og Momentums venner
Nicolas William Hughes. Ansattes representant

På bildet fra venstre: Birgitte Simers, Dag Aak Sveinar, Mar Gueye, Anne Hilde Neset, Egil Frode Olsen, Truls Solerød Johnsen og Therese Evensen.
Foto: Ingeborg Øien Thorsland / Galleri F 15

Strategidokumenter

Strategi 2020 – 2025