Styremedlemmer

Galleri F 15’s styre

Ingjerd Schou. Styreleder. Østfold fylkeskommune

Cecilie Agnalt. Østfold fylkeskommune

Egil Frode Olsen. Østfold fylkeskommune

Thor Christian Hansteen. Moss kommune

Therese Evensen. Moss kommune

Birgitte Simers. F 15 og Momentums venner

Siri Ensrud. Ansattes representant

 

Varamedlemmer

Kari Agerup. Kultur- og kirkedepartementet

Roar Høisveen. Østfold fylkeskommune

Solveig Rinaldo Dannevig. Østfold fylkeskommune

Svein Larsen. Moss kommune

Anja Bjørshol. Ansattes representant

DSF0897

Alle foto: Vegard Kleven © Punkt Ø