Galleri F 15 tilrettelegger for en helhetlig tilnærming til eget samfunnsoppdrag. Utover formidling og forvaltning, er forsknings- og utviklingsarbeid et område som vi forplikter oss til. Galleri F 15 forstår denne tredelingen som en styrke fordi delene samlet skaper en sterk institusjon.

Forskningsplanen for 2020 til 2030 konkretisere et rammeverk for Galleri F 15s forskningsarbeid og synliggjør den mangfoldige kunnskapsutviklingen som foregår.

Forskningsplan for Galleri F 15 2020-2030