1 Dag Sveinar

Dag Aak Sveinar

Direktør

Director

+47 474 66 331

dag@gallerif15.no 

2 Ann Wenche Opperud

Ann-Wenche Opperud

Administrasjonsleder

Head of Administration

+47 900 94 624

awo@gallerif15.no

5 Eivind Karlsen

Eivind Karlsen 

Produksjonsleder

Production Manager

+47 970 14 945

ek@gallerif15.no

3 Maria C. Havstam

Maria C. Havstam

Leder for kunstfaglig avdeling

Head of the Art Department

+47 922 68 408

mch@gallerif15.no

6 Guro Dyvesveen

Guro Dyvesveen

Rådgiver formidling

Mediation Adviser

+47 994 08 148

gd@gallerif15.no

7 Anja Bjørshol

Anja Bjørshol

Formidlingskonsulent

Art Mediator

+47 995 17 795 

ab@gallerif15.no

12 Trude Johansen

Trude Johansen

Resepsjonsmedarbeider & formidler

Receptionist & Art Mediator

+47 473 73 373

tj@gallerif15.no

10 Espen Settli

Espen Settli 

Utstillingstekniker

Art Handler

+47 930 68 927

espen@gallerif15.no

WEBBWHedda1

Hedda Høgby Robertsen

Resepsjonsmedarbeider & formidler

Receptionist & Art Mediator

+47 990 05 430

hr@gallerif15.no

SØ Webres

Simen Østad

Kommunikasjonsrådgiver

Communication Adviser

+47 994 06 066

so@gallerif15.no

8 Siri Ensrud

Siri Ensrud

Prosjektassistent

Project Assistant

+47 930 23 801

se@gallerif15.no

9 Eileen Anette Eklund Roalsvik

Eileen Anette Eklund Roalsvik 

Salgsansvarlig

Sales Manager

+ 47 970 77 519

er@gallerif15.no

El

Eivind Lauritzen

Teknisk rådgiver & fotograf

Technical Advisor & Photographer

+47 69 27 10 33

+47 412 72 304

el@gallerif15.no

TSJ Webres

Truls Solerød Johnsen

Utstillingstekniker

Art Handler

+47 402 46 264

tsj@gallerif15.no

NWH Webres

Nicolas William Hughes

Resepsjonist & Formidler

Receptionist & Art Mediator

+47 948 46 688

nwh@gallerif15.no

Marthe

Marthe Næstby

Prosjektkoordinator

Project Coordinator

+47 915 80 439

marthe@gallerif15.no