Til utstillingen med Munch er det egne sikkerhetsregler. Vi tar imot 15-20 elever pr gruppe og en omvisning varer fra 30-45 min. Det er krav til avstand mellom elev og kunstverk, og det må følge med en person fra skolen som følger omviseren, holder orden på gruppa og passer på at avstand til kunstverk overholdes. Hvis det er en klasse som deles i to grupper må det følge 2 personer fra skolen.

BESTILL OMVISNING OG VERKSTED
Vi tar imot grupper tirsdag-fredag fra kl. 9.00. Det beregnes ca en time til omvisning og ca to timer til omvisning og verksted. Send inn din forespørsel med ønsket dato og tid for din gruppe. Vi trenger informasjon om hvor mange barn og voksne som kommer, skole/barnehage, trinn og hvilket tilbud dere ønsker.

Kontakt:
Formidlingsleder Guro Dyvesveen
gd@gallerif15.no
99 40 81 48

Formidlingskonsulent Marthe Næstby
marthe@gallerif15.no
91 58 04 39