Camilo Godoy (f. 1989, Bogotá, Colombia) er en kunstner og pedagog basert i New York. I sin tverrfaglige praksis, bruker han videoer, fotografier, forestillinger, skulpturer og zines*, for å utforske hvordan politiske betydninger og historier er konstruert. I skjæringspunktet mellom kjønn, historie, rase og seksualitet, blir hans arbeider informert av skeive, Latinx**, feministiske og svarte perspektiver, og ofte revideres forskjellige og subversive måter å være på. Godoy er utdannet fra The New School med en BFA fra Parsons School of Design, 2012 og en BA fra Eugene Lang College of Liberal Arts, og har deltatt på en rekke internasjonale utstillinger, biennaler og artist in recidencies.

 

What did they actually see?, 2021

Dette nye verket består av tre svart-hvitt-fotografier av kunstneren som danser. Arbeidet viser til kunstnerens forskning på kolonitekster fra europeiske misjonærer og oppdagelsesreisende, der dansepraksisene til ikke-europeiske mennesker beskrives. Disse tekstene presenterer ikke-hvite mennesker som «utenfor kontroll», «mangler disiplin» og er uten «høflighet». Godoys prosjekt konfronterer hvordan den rasistiske arven fra det koloniale blikket, konstruerte spesifikke forestillinger om ikke-hvite kropper, som fortsatt har en etterklang i nåtiden.

 

* En zine er et lite publisert verk av originale eller tilegnede tekster og bilder, vanligvis gjengitt via en kopimaskin. Zines er et produkt av enten en enkelt person eller av en veldig liten gruppe, og blir ofte kopiert til fysiske trykk for sirkulasjon.

** Latinx er en kjønnsnøytral engelsk neologisme, noen ganger brukt til å referere til personer med latinamerikansk kulturell eller etnisk identitet i USA.