Symphony er et interaktivt verk av kunstnerduoen Lundahl & Seitl og var en del av Momentum 8 (2015). Verket ble innkjøpt av Punkt Ø og det ble laget en versjon for Galleri F 15. Den tredje og siste versjonen blir for bruk i skoler. Elevene utfordres til å lede og bli ledet av hverandre, og ta i bruk hele seg i møte med dette virtuelle verket. Fratatt den visuelle sansen, ledes man innover i sin egen forestillingsverden.

Med bind for øynene og lyd i hodetelefoner blir eleven ført gjennom rommet i bestemte koreografiske bevegelser. Gjennom lyd, lys og koreografi skapes det i Symphony – Tunnel Vision en total sanselig opplevelse hvor rom, tid og persepsjon utforskes.

I dette interaktive verket handler det om den unike estetiske opplevelsen hver enkelt elev får, og som blir viktig å snakke om i etterkant. Hva så man, hva luktet man, hva følte man? Hvordan er dette kunst når vi faktisk blir fratatt vår visuelle sans? Hvordan bruker man da sine andre sanser? Og er disse kanskje like viktig for kunstopplevelsen? Opplever man kunst bare med øynene?

F15 2017 DKS WebRes 03