Délio Jasse (f. 1980, Luanda, Angola) er en billedkunstner som bor og arbeider i Milano, Italia. I sin praksis fletter han ofte sammen bilder med ledetråder fra tidligere liv, som passbilder, familiealbum og andre arkiver, for å trekke koblinger mellom fotografering, spesielt begrepet ‘latent bilde’* og minne. Jasse er kjent for å eksperimentere med tradisjonelle analoge fotografiske trykkprosesser, men han utvikler også sine egne trykkteknikker. Arbeidene inkorporerer ofte analoge prosesser for å undergrave reproduserbarheten til det fotografiske mediet, og skaper subtile varianter og intervensjoner ved bruk av maleri, væskelys, gullblad og collage.

J’ai le devoir de mémoire (I Have a Duty to Remember), 2019

J’ai le devoir de mémoire er en serie silketrykk som tilbyr en opplevelsesmessig og personlig utforskning av et sett med arkivdokumenter som vitner om kolonihistorien. Tittelen, som oversettes til «Jeg har en plikt å huske», er hentet fra bilder som Jasse samlet under sitt kunstner- recidency-opphold i Lubumbashi i Den demokratiske republikken Kongo, i 2019. Verkene inneholder både arkivfotografier og tekstfragmenter som viser til Belgias involvering i Kongo fra 1908 til 1960. Frimerkene, ordene, tallene og bildene som er lagt til det originale arkivmaterialet, refererer til elementer fra denne historien, og hvordan myndighetene gir tillatelse til folks eksistens ved hjelp av “offisielle” dokumenter. Dette prosjektet ble vist for første gang i sammenheng med 2019-utgaven av Lubumbashi Biennale.

 

*Et latent bilde er et usynlig bilde produsert ved eksponering for lys fra et lysfølsomt materiale som fotografisk film. Når en fotografisk film utvikles, mørkner området og blir et synlig bilde.