Galleri F 15

UngKunst: Munch som mentor x Hilde Frantzen

15. apr 2023

UngKunst presenterer:
Munch som mentor x Hilde Frantzen

UTSTILLINGSÅPNING
Lørdag 15. april
Galleri F15, kl. 14:00, Albyalléen 60, 1519 Moss

Utstilling med elever fra kulturskolene i Moss, Vestby og Ås. Utvalgte grupper har jobbet sammen med kunstner Hilde Frantzen.

Gratis arrangement for publikum og åpent for alle interesserte. Det vil være enkel bevertning på åpningen. Gratis parkering.

***

Med generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har UngKunst i tre år fått gjennomført fordypningsprogrammet “Munch som mentor” (2021 – 2023). Her tolkes kunstnerskapet til Edvard Munch i lys av samtidskunsten. Munch ble i sin samtid sett på som en eksperimenterende kunstner som utfordret folks oppfatning av hva kunst er. Han lot seg inspirere av andre kunstnere og kunstretninger, men skapte sitt eget uttrykk. Vi lar oss inspirere av hans utforskertrang, hans tema i kunsten og formidlingsevne. Gjennom disse tre årene har elever fra kulturskoler tilknyttet UngKunst deltatt på verksteder, hatt utflukter til visningssteder for kunst, fått kunstnerbesøk til sin kulturskole og jobbet med praktiske oppgaver i ulike medier – hvor de tolker Munchs arbeider og metoder.

Som en avslutning på denne satsningen har vi gitt en gruppe ved hver deltakende kulturskole en samtidskunstner, som jobber med elevene frem mot felles utstillinger. Her har vi valgt kunstnere som på ulike måter knyttes til Munchs utforskende praksis, med temaet “Natur” som utgangspunkt. Prosjektkunstnerne har forholdt seg til dette overordnede temaet, hvor de tolker dets betydning relatert til deres egen kunstneriske praksis.

“Munch som mentor” er interkommunalt, og flere kulturskoler samarbeider om disse avsluttende utstillingene. Elever ved kulturskolene i Moss, Vestby og Ås har jobbet med kunstner Hilde Frantzen.

***

UngKunst er et fordypningsprogram og en talentsatsning innen visuelle kunstfag, forankret i kulturskolen. UngKunst gjennomfører tiltak for barn og unge innenfor et bredt spekter av visuelle kunstfaglige retninger. Utover dette ønsker UngKunst å bidra til å løfte det visuelle kunstfaget i Viken. UngKunst er støttet av Viken fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB.