Galleri F 15

Antagelser

23. okt 2010 - 23. jan 2011

Kurator: Grethe Hald

Det mennesker har felles er antagelsene om andre, -sett fra eget ståsted.
Hvem eier Sannheten, – eller finnes det flere sannheter?

Utstillingen Antagelser / Assumptions besto av verk fra en norsk og tre utenlandske kunstnere som belyste våre forestillinger om De Andre: Soody Sharifi (Iran), Jone Skjensvold (Norge), Kwestan Jamal Bawan (Nord- Irak/ Kurdistan) og Doris Salcedo (Colombia).

Soody Sharifi reiser jevnlig fra USA til Teheran for å fotografere i hjemlandet hun forlot i 1974. Det er menneskene i dagens Iran hun vil vise, det man gjenkjenner på tvers av kulturer: forelskelse, ungdommelig overmot, utprøvelser og fascinasjon over populærkultur. I sine Maxiatyrer fremstiller hun iranske hverdagsscener som fotocollage satt inn i en tradisjonell, kulturell kontekst, med persiske miniatyrer som inspirasjonskilde. Gjennom video vises forskjellen på det offentlige bildet av Teheran slik myndigheten ønsker det framstilt og slik landet kan oppleves i de private rom. På denne måten ønsker hun å utfordre mellommenneskelige forenklinger.

Jone Skjensvold (VLF*) har tatt utgangspunkt i klassisk persisk design, og i et av arbeidene er et digitalt tegnet teppe produsert som et bord. Et prosjekt i Iran ledet til studier av de klassiske mønstrene, og han har gjort som man oppfordres til der: å tilføre mønstrene egne, personlige variasjoner. De øvrige arbeidene er relatert til vestens blikk på Irans atomprogram. Tittelen Atoms for Peace refererer til et amerikansk kjernekraftprogram fra 50 tallet, og her har Skjensvold sammenstilt symbolet for radioaktivitet (1946) og for atomnedrustningsbevegelsen (1958) i store utskårne former. I en serie med håndkolorerte silketrykk lar han symbolene inngå i et samspill med den persiske ornamentikken. (* Vincent Lunge Foundation er kunstnerens eget kulturutvekslingsprosjekt, opprettet i 1999, og brukt i flere land.)

Kwestan Jamal Bawan kom som kurdisk FN-flyktning fra Nord-Irak til Norge i 1998.
Antagelser / Assumptions vises to store akrylmalerier med landskapsanspeiling.
I sine prosjekter undersøker Kwestan Jamal Bawan stedet sett ut fra to perspektiv: Norge og Kurdistan. Det handler om to forskjellige syn på stedet og landskapet, men også om rommet i mellom: om selve reisen i en utvidet betydning. Kwestan Jamal Bawan kommer fra et fjellområde nord i dagens Irak, der krigshandlinger og flukt er en realitet. Kurdere der snakker sjelden om sanseopplevelser overfor naturen, desto mer om utrygghet, avstand og frykt. Da hun kom til Hardanger og senere bosatte seg i Bergen opplevde kunstneren et landskap med harmoni. Hennes visuelle refleksjoner refererer seg både til kunstneriske tradisjoner og samfunnsmessige implikasjoner.
Siden Doris Salcedo var med på en utstilling i Galleri F 15 i 2000, har hun markert seg som en av verdens fremste kunstnere. Antagelser / Assumptions viser fire inkjets fra hennes hittil største prosjekt: Shibboleth i Tate Modern i 2007. En dyp sprekk meislet i gulvet på den gamle turbinhallen ble et konkret bilde på situasjonen til verdens marginaliserte, utstøtte og tvangsforflyttede. Doris Salcedo har uttalt: I know that I cannot save anybody´s life, but art can keep ideas alive, ideas that can influence directly our everyday lives, our daily experiences.

1 Antagelser