Galleri F 15

Dag Alveng

18. jun - 21. sep 2016

Wilse: humanisten og hans laboratorium

Utvalgte fotografier

Punkt Ø / Galleri F 15, Storsalen

 Presten Jacob Nicolai Wilse (1735–1801) var en forunderlig begavet og nysgjerrig mann. Han var naturforsker, økolog, meteorolog og språkmann. Han skrev bøker, reiste og brevvekslet med tidens tenkere. På Spydeberg prestegård anla Wilse en stor hage. Den skulle bli hans naturlaboratorium.

Dag Alveng ble sterkt grepet og inspirert av Wilses liv og forskning som en troende og en opplysningstidens mann, og tilbrakte lengere tid i hans omgivelser i Spydeberg.

Et utvalg av hans fotografier vises i storformat på Galleri F 15.

Dag Alveng (f. 9.9.53 i Oslo) er en kjent norsk fotograf og billedkunstner. Han ble utdannet ved Trent Polytechnic i Nottingham i England (1976–1977). Hans arbeider er blitt vist på mange separat- og kollektivutstillinger rundt i hele verden siden 1979. Av aktiviteter de siste årene kan nevnes vandreutstilling i Brasil, separatutstilling i New York, film-premiere i New York og deltagelse i Paris Photo.

Kurator: Dag Aak Sveinar

Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

9 Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

8Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

7Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

6Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

5Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

4Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

3 Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven

2 Foto Vegard Kleven

Foto Vegard Kleven