Galleri F 15

Dora García. A letter from Joyce to Ibsen. The Inadequate.

28. mar - 31. mai 2015

Dora García undersøker parametere og konvensjoner som styrer presentasjon av kunst, tid (ekte og fiktiv) og grensene mellom representasjon og virkelighet. Hennes arbeider presenterer virkeligheten som mangfoldig og tvetydig og hun utforsker forholdet mellom kunstner, arbeidet, og det offentlige. Hun opptrer som en filmregissør som forteller historier (eller rett og slett velger dem). Hun frigjør en situasjon, plasserer oss i et scenario eller gjør oss til deltakere i et spill med regler som er svært like virkelighetens regler. Slik utfordrer hun oss å stille spørsmål. Hennes konseptuelle arbeider består av tekster, fotografier og installasjoner tilpasset et bestemt sted. Hun inviterer ofte publikum til deltakelse og performance (gjerne iscenesatt gjennom en skuespiller). Gjennom minimale inngrep, omgjøres utstillingsrommet til en annerledes opplevelse og besøkeren forlater det med nye tanker, eller i det minste med en viss skepsis og tvil.

1 A Letter From Joyce To Ibsen. Forfalskning Av Originalt Brev. 2015 Foto Vegard Kleven

A Letter from Joyce to Ibsen. Forfalskning av originalt brev. 2015 Foto: Vegard Kleven

2 The Joycean Society. Film, 2013.

The Joycean Society. Film, 2013.

3 Exhibition Catalogue

Exhibition Catalogue

4 Exhibition Catalogue

Exhibition Catalogue

Bok. Mad Marginal Cahier # 4. I see words, I hear voices

Boken samler troppen fra Dora García’s undersøkelser rundt konseptet hun kaller «Mad Marginal» – marginalitet som kunstnerisk posisjon. Samarbeidspartnere er The Fonderie Darling Montreal, The Power Plant, Toronto, Illnes som Metaphor, Hamburg, Kunstakademiet, Oslo og Punkt Ø. Redaktør Chantal Pontbriand. Publiseres av Sternberg Press Berlin.

5 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven. The Joycean Society. Film,2013

Separatutstilling for første gang i Norge

Kurator: Maria C. Havstam

Springbrettet for utstillingen er Dora Garcías film The Joycean Society (2013). Den handler om en lesesirkel dedikert til James Joyces Finnegans Wake. Gruppen, som består av studenter, beundrere og kjennere av det som ofte sies å være «den vanskeligste boken i verden», møtes jevnlig for en krevende og møysommelige dekoding av teksten. Gjennom filmen utforsker García forholdet mellom leserens erfaringer og innsikter, og hvordan forståelsen av dette krevende litterære verket påvirkes av virkeligheten den refererer til.

Et sentralt og sammenføyende element i utstillingen er Dora García nye verk A letter from Joyce to Ibsen. I kjølvannet av filmen og hennes interesse for Joyce, har García undersøkt James Joyces forhold til Norge og det norske språket. En ung Joyce studerte norsk med det formål å lese Ibsen på originalspråket, og skrev et brev til Ibsen i 1901, på hans syttitre-års dag, for å uttrykke sin beundring. Unge James Joyce gjorde en imponerende innsats for å skrive brevet på Ibsens morsmål. Mens det opprinnelige norske brevet er tapt, og bare det engelske utkastet er å oppdrive, har García gjenskapt den tapte kommunikasjonslenken mellom de to litterære gigantene gjennom sin egen forfalskede versjon av brevet.

I tillegg til The Joycean Society og A letter from Joyce to Ibsen introduseres vi for deler av Dora Garcías pågående og kollektive prosjekt Exile, 2012- en hommage til den Italienske kunstneren Aldo Piromalli; Mad Marginale Charts; fragmenter av The Inadequate, fra det store installasjonarkivet som okkuperte den spanske paviljongen i Venezia i 2011; Exhausted Books II, et prosjekt presentert ved Triennalen i Bergen 2013; Jacques Lacan Wallpaper, 2013 og en stedsspesifikk versjon av Doorstep Piece (Rodez), 2015.
 

Garcías interesse for marginale stemmer, for ordenes undertrykkende kraft, og hvordan marginalitet formidler noe over og utover teksten, har tatt forskjellige former, men alltid opprettholdt forbindelsen til den sentrale tanken om marginalitet som en kunstnerisk posisjon. Hennes forskningsbaserte kunst gjør det klart at, for henne, er marginalitetens essensielle verdi i samfunnet, i språket og i det «å ha en stemme», den betydningen som skapes utover språket og samfunnets bevisste grenser. Hun viser at det er en parallell sosial dynamikk som manes frem, uansett hvor irrasjonell eller obskur den måtte synes å være.

6 Foto Vegard Kleve

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

7 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

8 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

9 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

11 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

12 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

13 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

14 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

15 Foto Vegard Kleven

Utstillingsfoto, Vegard Kleven.

16 Finnegans Wake Reading

Finnegans Wake reading

17 Finnegans Wake Reading

Finnegans Wake reading

Performance/ Finnegans Wake Reading

Ved to anledninger i løpet av utstillingsperioden, inviterer Dora García publikum til å delta i en performance/lesesirkel Finnegans wake reading. Performancen/lesesirkelen foregår på Galleri F 15 i Moss torsdag 16. april kl. 19:00, og søndag 19. april kl. 13:00. Den ledes av kunstneren Dora Garcia, og er en unik konseptstudie av James Joyces litterære verden. 

Biografi

Dora Garcia er en internasjonalt anerkjent kunstner. Hun representerte Spania på Venezia Biennalen i 2011 og deltok igjen i 2013 med et arbeid produsert gjennom støtte fra Price Prince Pierre of Monacos utmerkelse. Hun deltok på dOCUMENTA 13 med 2012 KLAU MICH: Radicalism in Society Meets Experiment on TV. Hennes arbeider er ofte performative og tar opp temaer relat til samfunnet og individet i samtiden, utforsker det politiske potensial som finnes i marginale posisjoner og gir hommage til eksentriske karakterer og antihelter. I mange år har hun ledet prosjektet The Mad Marginal, hvor hun undersøker historiske litterære figurer (Bertolt Brecht og James Joyce), psykoanalyse og andre områder i humaniora.

Siden august 2014 er hun ansatt som professor på Kunstakademiet i Oslo.