Galleri F 15

Drama & Digte. Aurora Sandlilje tolker tekster av Dagny Juel Przybyszewska

1. jun - 15. sep 2013

Samtidskunstneren Aurora Sandlilje tolker Dagny Juel (1867-1901) dramatikk fra Munchs samtid, et drama som ble sterkt kritisert da det utkom.

Utstillingen tematiserer en kvinnelig kunstners rolle og muligheter, og setter søkelys på en kvinnelig kunstner som gjorde en stor innsats for sitt samtidige kulturliv, men som, av ulike grunner, ikke selv ble sett som kunstner. Aurora Sandlilje ønsker med prosjektet å synliggjøre Dagny Juels tekster og undersøke hennes tilnærminger til menneskelige dilemmaer hun beskriver. I video og foto, musikk og performance undersøker hun kjønnsroller som personlige valg og stigmaer knyttet til kjønn. Sandlilje er spesielt opptatt av menneskelig sårbarhet på et psykologisk (personlig) plan, og stigmaer som ligger i kjønnsrollene gjennom kulturelle utrykk i det moderne mediesamfunnet. Hun ønsker å stille spørsmålstegn ved hvorfor og hvordan vi som mennesker opplever følelsen av å miste verdigheten gjennom fatale valg eller omstendigheter, og hva dette gjør med oss som individer.

Kurator: Siv Hofsvang.

1 Drama Digte

Aurora Sandlilje, Drama & Digte.

2 Dagny Juel, Stockholm 1894. Bilde Utlånt Fra Kvinnemuseet, Glåmdal

Dagny Juel, Stockholm 1894. Bilde utlånt fra Kvinnemuseet, Glåmdal