Galleri F 15

LOVE OF THE REAL

26. nov 2016 - 18. jan 2017

Love of the Real handler om poesien i menneskelig skjørhet og mot, og om hver dags nye mulighet til å prøve igjen. Utstillingen presenterer verk av ni norske og internasjonale kunstnere. 

Kunsten i utstillingen kan forstås som ulike uttrykk for vår opptreden i hverdagslivet. Spørsmål knyttes til hvordan vi forholder oss til «sannheter» om det perfekte, og hvordan dette påvirker vårt syn på oss selv og hverandre. De ulike kunstverkene formidler intelligent, vart og varmt alternativer til dette forholdet og skapes scenarier for psykologiske og eksistensielle refleksjoner. 

Begreper som verdi og virkelighet er sentrale, men også i kunsten det problematiske ordet følelser. I Love of the Real er følelser sentrale i kunstverkene. Arbeidene er ikke ironiske, og en underliggende humor og varme er tilstede i flere av verkene.

Takk til kunstnerne Heidi Bjørgan, Mette Hellenes og Anne Trægde som har laget nye verk til denne utstillingen. Takk til Martin Creed, Brian Frænde, Andrea Büttner og Iiu Susiraja for utlånte arbeider og takk til polfarer, forfatter og forlegger Erling Kagge for utlån av Ceal Floyers verk i utstillingen. 

Kurator: Maria C. Havstam

Kunstnere:

Heidi Bjørgan (NO. f. 1970) undersøker verdien av ulikhet og det ufullkomne i en installasjon bestående av 200 keramiske objekter. Sterkt inspirert av den eksentriske, amerikanske keramikeren George Ohr (1857–1918), tematiserer hun mot til å være tilstede i sitt eget.

Andrea Büttners (DE. f. 1972) film Little Sisters: Lunapark Ostia presenterer oss for et nonnefellesskap som driver en spillehall i en liten fornøyelsespark i Ostia, like utenfor Roma. Arbeidet viser et intervju Büttner gjorde mens hun tilbrakte tid sammen med nonnene i parken. Hun snakket med dem om deres arbeid og diskuterte deres holdninger til kontemplasjon, glede, spiritualitet og verdi. 

Martin Creed (GB. f. 1968), vinneren av 2001 Turner Prize, er anerkjent for sin kunstneriske praksis hvor han gjennom en minimalistisk tilnærming undersøker hverdagsrealiteter og de synlige og usynlige strukturer som former våre liv.  Hans to verk i utstillingen handler om følelser og om det virkelige og det iscenesatte.

Ceal Floyer (GB. f. 1972) undersøker i lydverket Til I Get it Right (2005) spenninger mellom det litterære og dagligdagse. Hun har bearbeidet refrenget i den klassiske melodien med samme tittel, av den amerikanske country sangerinnen Tammy Wynette (1942-1998), og omfavner her følelser av sårbarhet og potensialet for å mislykkes. 

Brian Frændes (DK. f. 1988) foto-serie Attempts on finding a system kan forstås som en psykologisk og eksistensiell refleksjon over mentale og menneskelige prosesser; om hvordan vi konstant er i forandring, for å kunne eksistere i en verden som også alltid er i forandring.  

Mette Hellenes (NO. f. 1964) er kjent for tegneseriestripen Kebbelife, som handler om kunstnervenninnene Mette og Vanessa, publisert fast i blant annet Morgenbladet. I utstillingen viser hun en ny billedserie. Mette er alene i en rød hytte i de dype skoger, rett over den norske grensen mot Sverige. Redselen for den svarte natten er overveldende.

Sofia Hultén (SE. f. 1972) jobber prosessuelt og konseptuelt med gjerne funne objekter som i utgangspunktet har en funksjon. Disse dekonstrueres og omformes med større eller mindre endringer av dets opprinnelse. Skulpturen Indecisive Angles (V) rokker ved forventninger om stabil opprinnelse og årsakssammenheng. 

Iiu Susirajas (FI. f. 1975) fotografiske selvportretter møter oss hardtslående og rett i fleisen som en motsats til den «vidunderlige» verden av suksess. Med sin sterkt overvektige kropp avdekker hun et kroppslig forhold som står i sterk kontrast til idealet av en kvinne.

Anne Trægde (NO. f. 1968) viser tredimensjonale miniatyrfigurer som skisser eller opplag. Hver figur er utformet i en lett modeller bar papirleire som hun alltid har for hånden. Prosessen er en metode for å krystallisere tanken, så nærme tanken og følelsen som mulig. 

1 IØT Anne Trægde

Ingeborg Øien Thorsland – Anne Trægde

2 IØT Heidi Bjørgan

Ingeborg Øien Thorsland – Heidi Bjørgan

LOVE OF THE REAL

Terje Holm – Andrea Buttner

LOVE OF THE REAL

Terje Holm – Martin Creed