Galleri F 15

Menn

8. okt 2011 - 8. jan 2012

CHRIS HARRISON, FIN SERCK-HANSSEN, ERIK WESSEL, NARVE HOVDENAKK

Utstillingen tematiserer en av de mest betydningsfulle politiske omveltningene i Norge og Vesten de siste 40 til 50 år: Endringen i kvinnenes stilling i samfunnet, drevet fram gjennom politisk organisering og strukturelle omveltninger i den kapitalistiske produksjonsmåten. I dag er endringene universelt anerkjente som positive og konstruktive.

Som en følge av suksessen for det feministiske prosjektet er mannens rolle forandret. Dette er i liten grad blitt gjenstand for politisk diskusjon. Spredte forsøk er gjort, gjennom Mannsrolleutvalget og lignende tiltak på 80-tallet, men uten å ha resultert i noen samlet strategi eller enighet mellom menn om hvordan den nye mannsrollen skal utformes.

Mange menn oppfatter at de som menn er på defensiven. Oppgavene og rollene menn hadde tidligere har ikke samme prestisje, og mange menn oppfatter dagens samfunnskrav til dem vanskelige og til dels uforenlige med det selvbilde man bærer med seg fra tradisjon og oppdragelse. Kraftige endringer i familieforholdene og dramatiske forandringer i arbeidets organisering virker i samme retning. Mange menn opplever at mannlig seksualitet marginaliseres, eller i verste fall latterliggjøres.

Utstillingens kurator setter fokus på denne situasjonen og inviterer fire kunstnere til å belyse sider av det de oppfatter som mannlighet, eller eventuelt det de oppfatter som mannlighetens utfordringer og sårbarhet.

Kunstnere: Chris Harrison, Fin Serck-Hanssen, Erik Wessel og Narve Hovdenakk

 Kurator: Tor Andreas Gitlesen

1 Menn