Galleri F 15

MUNCH OG MOSS 1913-1916

1. jun - 15. sep 2013

Punkt Ø-Galleri F 15 henter fram en mindre kjent historie fra Munchs liv i utstillingen Munch og Moss 1913-1916. Historien om Edvard Munch og hans tid på Jeløy, og hva han arbeidet med da han bodde på Grimsrød gård i Moss.

ÅRENE PÅ GRIMSRØD

Edvard Munch bodde i perioden 1913 – 1916 på Grimsrød gård på Jeløya ved Moss. På dette tidspunkt hadde han oppnådd stor suksess i utlandet, både kunstnerisk og kommersielt.  Storparten av det norske kunstpublikum var imidlertid fortsatt svært kritiske til hans kunst, hvilket det høye antall karikaturer og de nedsettende kunstkritikkene og omtalene forteller om. Munchs malerstil ble i Norge fortsatt ansett som slurvete og provoserende, og kunne, for mange, umulig betegnes som kunst.

Munch var blitt en velhavende mann, og var på den tiden en av Moss mest velbeslåtte innbyggere. På Grimsrød mottok han hyppig utenlandske gjester; kunstsamlere, kunstnere og museumsfolk som ville kjøpe bilder og diskutere fremtidige utstillinger. Munch likte best å bo og arbeide i landlige omgivelser, men var avhengig av å ha byen i sin nærhet, samt ha gode kommunikasjoner til både byen og utlandet.  Munch reiste mye i perioden, ikke minst til utlandet, og frekventerte i tillegg mellom sine residenser i Kragerø, Åsgårdstrand, Hvitsten og Moss.  Han var svært aktiv på utstillingssiden, og viste en rekke utstillinger i Norden, Tyskland og U.S.A.- og Norge, både separat- og kollektivutstillinger.

Grimsrød gårds hovedbygg står fremdeles, men deler av tomten er omgjort til rekkehus og eneboliger. I Edvard Munchs jubileumsår ønsker derfor Galleri F 15, som ligger på Alby gård på søndre delen av Jeløya, ikke langt fra Grimsrød gård, å stille ut Munchs kunst fra denne perioden i de omgivelsene som er tilnærmet lik det Munch valgte som sin habitus i 1913.

Rent kunstnerisk vender Munch i denne perioden tilbake til den sette virkelighet, som han tolker egensindig, med malerisk frihet og kraft i både figur- og landskapsmalerier. Han skaper ikke lengre nye arketypiske bilder, men henter fram motiver fra 1890-tallet som intensiveres i uttrykket. I grafikken arbeider Munch med den samme åpenhet og fordomsfrihet.

Utstillingen fordeles i seks rom som organiseres som følger: 1) Landskaper, 2) Portretter- og dyremotiver, 3) Aula-dekorasjonene, 4) De to versjoner av Arbeidere på hjemvei, 1913-14 og 1914 (film i loop), 5) Filmvisninger: Ulike filmer som belyser Edvard Munchs liv og verk samt 6) Dokumentasjon (fotografier, karikaturer, kinoprogram, litteratur om perioden 1913-16).

Munch tursti

Vil du vite mer om Edvard Munch og hans opphold på Jeløy, kan du vandre langs turstien «I Munchs fotspor». Turen er til sammen 8 km lang.

1

2 Grimsrød Gård. Fra Munchmuseets Arkiv

Foto 2: Grimsrød gård. Fra Munchmuseets arkiv