Galleri F 15

Shirin Neshat – The Fury

22. jun - 13. okt

Galleri F 15 har gleden av å presentere The Fury, en utstilling med Shirin Neshats nyeste arbeider.

Shirin Neshats nye videoinstallasjon tar opp temaet rundt den seksuelle utnyttelsen av kvinnelige politiske fanger. Etter å ha blitt utsatt for alvorlig tortur og seksuelle overgrep, inkludert voldtekt, er det allment kjent at mange av kvinnene ikke klarer å komme seg følelsesmessig fra traumene de har opplevd i fengselet, selv etter at de har blitt løslatt.

The Fury består av en tokanals videoinstallasjon, som ble filmet i New York i juni 2022, en VR-opplevelse og en serie svart-hvitt-fotografier med håndskrevet kalligrafi av dikt av den iranske poeten Forough Farrokhzad (1934-1967).

Disse flerdimensjonale verkene er en videreføring av Neshats skarpsindige kunstpraksis som fokuserer på kvinnekroppen som både en slagmark for ideologi og en kilde til styrke. Ved å stille spørsmål ved og rette oppmerksomheten mot forholdet mellom det maskuline og det feminine, det individuelle og det kollektive, tar disse svært ladede bildene opp spørsmål om makt i patriarkalske samfunn.

SN Portrait Photo Credit Rodolfo Martinez E

Shirin Neshat © Shirin Neshat. Courtesy of the artist and Gladstone Gallery. Photography by Rodolfo Martinez

Shirin Neshat (f. 1957) er en iransk kunstner og fotograf, bosatt i New York. I flere tiår har Neshats omfattende kunstnerskap fokusert på kvinnekroppens problematikk i islamske kulturer, spesielt i relasjon til hennes hjemland, Iran, og måten kvinnekroppen fortsetter å være et omstridt rom for synd, skam, begjær, undertrykkelse, politisk og religiøs ideologi, men også opprør, makt og protest.

Toppfoto: Shirin Neshat, The Fury, 2022, © Shirin Neshat. Courtesy of the artist and Gladstone Gallery.