Galleri F 15

Susan Philipsz

24. mai - 21. sep 2014

The Distant Sound

Med inspirasjon fra den norske, svenske og danske kystens geografi og kulturhistorie utvikler den internasjonalt anerkjente kunstneren Susan Philipsz et landsoverskridende lydkunstverk som skal gjennomføres på ni ulike plasser fra mai til september 2014. I Moss høres lydkunstverket i området fra Reierstranda og Alby gård hvor Galleri F 15 er lokalisert.

Susan Philipsz lydinstallasjon er en del av In Site, ett EU- basert samarbeidsprosjekt mellom ni parter i Norge, Sverige og Danmark. Verket oppfordrer besøkende til refleksjon omkring sin plass i landskapet og i historien, og samtidig setter verket fokus på hele områdets samlede kulturhistorie og særlige identitet.

Les mer om In Site

Les mer om Susan Philipsz og The Distant Sound

Kartfolder

5369114 2625857

Jan Svensson, Hallands Konstmuseum

5369114 2545170

Jan Svensson, Hallands Konstmuseum