Galleri F 15

Tendenser 2014. Story Art

12. apr - 15. jun 2014

Galleri F 15 har arrangert kunsthåndverksutstillingen Tendenser siden 1971. Serien hadde et avbrekk på to år i 1992 og 1993. I 2014 vises utstillingen for 41. gang. 

Utstillinger som undersøker mediet kunsthåndverk, fokuserer gjerne på estetiske og formale kvaliteter og verkenes bruks- og nytteverdi. Punkt Øs utstillingsserie Tendenser har tradisjon for også å undersøke ulike konseptuelle og historiske aspekter ved kunsthåndverket. I år fokuserer Tendenser på et utvalg verk som på ulike måter har fortellingen som utgangspunkt. 

Muntlige og visuelle beretninger har en lang tradisjon i vestlig kultur, og står fortsatt sterkt i samfunn hvor analfabetisme er utbredt. Det betyr ikke at slike fortellerstrategier er irrelevante i dag og i vårt samfunn. -De er like viktige, mindre religiøse enn tidligere, men treffer oss fortsatt.

Visuelle fortellinger synes å engasjere på en annen måte enn skriftlige.  Til den skriftlige fortellingen henter vi fram abstrakte bilder. Til objektbasert kunst, som vi har foran oss, ilegger vi historien selv.

Vi lærer tidlig å forstå en skriftlig historie, og leser den gjerne sammen med illustrasjoner eller gjennom film og tv-serier. Vi forstår formspråket, hint og koder i disse kunstartene. Mange av oss er langt mindre komfortable med å lese fortellingen i tredimensjonale kunstverk og kunsthåndverk, enn i den skriftlig fremstilte historien.

Kunstnere bruker forskjellige strategier for å formidle sine verks historier. Noen arbeider har tydelige referanser til tradisjonelle, muntlige fortellinger, slik som Anna Talbots fabulerende smykker. Andre har en fortelling som kan være vanskeligere å oppdage uten bruk av supplerende tekst, som i Heidi Bjørgans keramiske objekter.

I denne 41. utgaven av Tendenser har vi i tillegg til å hente fram fortellingene i verket, også valgt å fokusere på historiene om kunsthåndverkerens arbeidsmetoder, illustrert gjennom en dokumentarfilm om den norske smykkekunstneren Sigurd Bronger.

Fortellingene i utstillingen er imidlertid mange, og publikum oppfordres til og utforske verkene og historiene de innehar.

Kunstnere

Tobias Alm (SE), Louise Birch (DK), Heidi Bjørgan (NO), Siri Brekke (NO), Sigurd Bronger (NO), Annette Dam (DK), Siri Ensrud (NO), Anders Jakobsen (SE), Irene Nordli (NO), Karina Nøkleby Presttun (NO), Maria Ryan Sondresen (NO), Anna Talbot (NO)

Kurator: Putte H. Dal
Kokurator: Maria C. Havstam

1 Sigurd Bronger. Sensor 2005. Film, Stavfel Production Carl Johan Engberg 2012 Foto Ingeborg Øien Thorsland

Sigurd Bronger. Sensor 2005. Film, stavfel Production - Carl Johan Engberg 2012 Foto - Ingeborg Øien Thorsland

2 Sigurd Bronger. Sensor 2005. Film, Stavfel Production Carl Johan Engberg 2012

3 Heidi Bjørgan Feat. Linda Sormin Grey Grey 2014 Steingods, Crank Og Porselen 48x12x18 2014 Thor Brødreskift

Heidi Bjørgan feat. Linda Sormin