Galleri F 15

Tendenser 2018 – Give it time

24. mar - 17. jun 2018

Kurator: Stephen Knott
Kokurator: Maria C. Havstam

Vi forventer at gjenstander med benevnelsen kunsthåndverk er preget av omsorg, oppmerksomhet, fingerferdighet, og i siste instans frihet til å bruke all nødvendig tid til å skape dem. Romantikere, som John Ruskin, og andre med ham, beklager modernitetens tilstander, der standardisering, repetisjon og arbeidsfordeling forstyrrer denne produksjonsmodusen. Håndverkere kan ikke unnslippe tiden. De er kontinuerlig gjenstand for tidsåndens krav: å levere arbeider i tide, å skynde seg, å tilpasse sitt arbeid rundt andre forpliktelser, og til og med å innvilge seg litt fritid.

1 Ingeborg Øien Thorsland

Silo Studio, Newton’s Bucket, 2018. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

I denne tematiske utgaven av Tendenser (2018), er målet å utforske de ulike måtene som kunsthåndverk oppleves i relasjon til tid. Oppmerksomheten rettes mot kunsthåndverkerens daglige rytme; det øyeblikkelige og det pågående. I et forsøk på å komme bak det ferdige, uberørte objektet, fokuserer utstillingen på prosessen som fører fram til det ferdige objektet, opplevelsen (eller fenomenologien) av det å skape og kompleksiteten i å utøve faglig arbeid i et utfordrende økonomisk landskap.

I tillegg er utstillingens tittel – Give it time – ment å involvere publikum. Det vil si å utfordre dem ved å stille spørsmål til; hvor mye tid de er villige til å bruke på det som er utstilt. Betrakteren er, lik mange kunsthåndverkere, også under tidspress.

Utstillingskonseptet er knyttet opp mot kurator Dr. Stephen Knotts undersøkelse av erfaringer av tid i produksjon av kunsthåndverk i bred forstand, og hans undersøkelser av hvilke kunstneriske skapelsesprosesser som skjer imellom en persons primæryrke i det kapitalistiske samfunnet.

Kunstnere: Aslaug M. Juliussen (NO), Daniel Peltz (SE/US), Felieke van der Leest (NL/NO), Jenny Nordberg (SE), Karin Roy Andersson (SE), Kari Steihaug (NO), Mikkel Wettre (NO), Silo Studio (UK), Sissi Westerberg (SE), Sonja Löfgren (FI), Sophie Hanagarth (CH), TEXAS (NO), Unndór Egill Jónsson (IS)

2 Ingeborg Øien Thorsland

Kari Steihaug, Archive: The Unfinished Ones, 2014.. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

3 Ingeborg Øien Thorsland

Mikkel Wettre, Entoptic Blue, 2018. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

4 Ingeborg Øien Thorsland

Aslaug Magadalena Juliussen, OvdagiehdaKuvlla / ForehandSphere, 2005. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

Rejmyre Produktkatalog3.indd