Galleri F 15

ABUNDANCE, DEN 45. TENDENSER BIENNALE FOR NORDISK KUNSTHÅNDVERK

4. feb - 29. mai 2023

Velkommen til den 45. Tendenser-biennalen!

Åpning: Lørdag 4. februar kl. 14.00

Galleri F 15 presenterer, i samarbeid med Ki Nurmenniemi, Helsinki-basert kunstkurator, kunstskribent og doktorgradsforsker i tverrfaglige bærekrafts vitenskap, utstillingen Abundance.

Den 45. Tendenser-biennalen tar for seg overflod, «abundance» på engelsk, en måte å se verden på som verner om mangfoldet av livsformer, relasjoner og historier. Overflod er både et konseptuelt rammeverk for å fremme endringer i kulturen og en estetisk innfallsvinkel som feirer kompleksitet og tar opp i seg alle regnbuens farger. Den bredere kulturelle konteksten for utstillingen er behovet for nye verdier i klimakrisens og de økologiske sammenbruddenes tidsalder. Virkelig bærekraft kan ikke oppnås bare med bevaring og vern, det krever også at vi endrer adferd og skaper nye tradisjoner tilpasset en ny tid.

Abundance består av nye verker av 14 kunstnere som bor og arbeider i Norden og Sápmi-regionen. Med sine ulike konseptuelle utgangspunkter og et bredt spekter av materialer og teknikker viser de frem usynlige naturfenomener og skjøre gjensidige avhengighetsforhold som sammen danner flettverkene av liv på planeten. Mange av de kunstneriske innfallsvinklene strekker seg utover vestlige estetiske konvensjoner og vitensformer. Det overgripende spørsmålet som danner rammen for utstillingen, er hvordan nærmer kunst- og håndverkspraksiser i vår tid seg oppgaven med å skape verdener med mer mening, mer liv, mer kjærlighet?

Kunstnere som deltar i utstillingen, er:

Lene Baadsvig Ørmen (Norge) Ask Bjørlo (Norge) Ellen Grieg (Norge) Hanne Friis (Norge) Sasha Huber (Finland/Sveits) Kristin Larsson (Sveria) Kim Laybourn (Norge/Danmark) Germain Ngoma (Norge) Outi Pieski, Biret & Gáddjá Haarla Pieski (Sápmi) Pearla Pigao (Norge) Elsa Salonen (Tyskland/Finland) Anna Ting Möller (Kina/Sveria) Anna Rún Tryggvadóttir (Iceland) Man Yau (Finland)


Tendenser

I nesten 50 år har Tendenser vært en av de ledende utstillingene for kunsthåndverk i Norden. Utstillingen som nå vises annethvert år, ble først presentert som en årlig utstilling i 1971 på Galleri F 15 i Moss. Siden den gang har utstillingen utviklet seg fra å først og fremst vise norsk kunsthåndverk til å vise nordiske og internasjonale tendenser på kunsthåndverksfeltet.

Abundance, den 45. Tendenser biennale for Nordisk Kunsthåndverk og det tilstøtende symposium, begge med tittelen Overflod (Abundance), arrangeres i samarbeid med Norwegian Crafts og Finsk-Norsk Kulturinstitutt (FINNO). Abundance-symposiet har mottatt støtte fra Nordisk Kulturfond og Kunsthåndverkernes Fond (Norske Kunsthåndverkeres støtte til fag og formidling).

Hanne Friis 72 Dpi Cropped (1)

HANNE FRIIS Svart sirkel/ Black Circle, Vinyl, håndsøm, stålrør/ Vinyl, hand stitch, steel pipe2021-22. Photo by Øystein Thorvaldsen

SashaHuber Mami Wata KatjaHagelstam2022 27 (1)

Sasha Huber, Mami Wata, metal staples on wood, 2022. Photo by Katja Hagelstam.