Galleri F 15

The Island-A Case Study of a Collector’s Mind

19. jan - 10. mar 2013

Hyun-Jin Kwak
Foto og installasjon
Kurator: Siv Hofsvang

Hyun – Jin Kwaks prosjekt «The Island» er satt sammen av fotografi, fotoinstallasjon og video. Prosjektet har en styrke som kommer blant annet fra de sterke estetiske og emosjonelle kvalitetene, men også de samfunnsmessige implikasjonene i verkene. Kunstneren utforsker en persons mentale sider gjennom rekvisitter og miljøer som omgir denne personen.

Prosjektet startet da kunstneren under en reise i Reggio Emilia i Italia kom over et forfallent hus i bykjernen. Da kunstneren gikk inn i det kondemnerte huset og begynte å undersøke det med kamera, oppdaget hun at palasset (som det i realiteten var), var bebodd av eieren med kone og nyfødt sønn. Eieren, som i tillegg til å være ute av stand til å vedlikeholde eiendommen, er det man kan kalle en manisk- eller tvangssamler. I de vakre fotografiene har kunstneren arbeidet også med lyssettingen som et urovekkende og nærmest uhellsvangert element. Undersøkelsen har blitt til et omfattende prosjekt, et prosjekt som består av foto (både på vegg og installert), video, og i enkelte visninger også som fotoinstallasjoner direkte på vegger og tak.

The Island er et prosjekt som til tross for det personlige utgangspunktet sier noe mer generelt om oss som mennesker, og det forteller om forholdet mellom mennesker, og mellom individ og samfunn.

Hyun-Jin Kwaks hjemmeside

1 The Island A Case Study Of A Collector’s Mind