Momentum 2010

Tegnebiennalen 2010 – Lines On The Move

7. mai - 13. jun 2010

Arrangert av Tegnerforbundet og Punkt Ø.

Utstillere

Knut Benjaminsen, Johan Urban Bergquist, Mona Brekke, Oda Broch, Dania Burger, Mattias Cantzler, Per Dybvig, Frøydis Eriksson Erstad, Stian Gabrielsen, Ivan Galuzin, Ane Graff, Christian Hennie, Guri Guri Henriksen, Steffen Håndlykken, Arne Heglum Ingvaldsen, Anders Kjellesvik, Sofi Larder Häggström, Petter Lie, Janine Magelssen, Kristoffer Myskja, Terje Nicolaisen, Shwan Dler Qaradaki, Tammo Rist, Sex Tags, Andreas Soma, Tegneklubben, Catrine Thorstensen, Helene Torp, Øyvind Torseter, Kjell Varvin, Magnus Vatvedt, Gunhild Vegge, Emma Wright, Heidi Øiseth, Munan Øvrelid, Ørjan Aas/Cathrine Dahl/Pernilla Elida Fjoran og Stian Ådlandsvik. INSERTING LINES: Tilo Baumgärtel (D), Marion Porten (D), Hannah Schneider (D), Martijn Koolstra (NL), David Mackintosh (UK)

Den 5. tegnebiennalen, vist i Momentun kunsthall, tok et stort skritt videre. Mer enn 40 kunstnere, primært norske, men også utenlandske, var representert på utstillingen. Fokuset var rettet mot nøytraliseringen som oppstår mellom tegning og animasjon. Mer enn halvparten av deltagerne viste tidsbaserte arbeider som relaterte seg til tegningens potensial som bevegelig bilde, derav tittelen ”Lines On The Move”. Enkelte arbeider, som for eksempel av Christian Hennie, Per Dybvig eller Helene Torp, ble laget spesielt for Tegnebiennalen. Andre, som arbeidene til Oda Broch, Ørjan Aas & Catrine Dahl, Gunhild Vegge og Guri Guri Henriksen, konsentrerte seg om tegning som medium. Hvordan utvikles en linje, hvilke teknologier blir benyttet, hvordan oppstår narrativer nesten magisk gjennom forvandlet billedbruk? Disse filmene forsøkte dog ikke å etterligne animasjonsfilmer, men heller å forbedre og utvide tegning uten å gi slipp på hverken originalitet eller håndverket. Gode eksempler på dette var filmene ”Salte Kyss” av den norsk-kurdiske kunstneren Shwan Dler Qaradaki og ”The Other Side” av Sofi Larder Häggström. Enkelte av de større filmarbeidene ble samlet i et eget film-program, og vist gjennom hele utstillingsperioden.

Momentum kunsthall er en utstillingsarena med spesielle utfordringer: En rå fabrikkbygning, nærliggende elv og enorme veggarealer. Dette tok kuratorene hensyn til i utstillingsplanleggingen. Selvfølgelig ble det også vist ”konvensjonelle” arbeider på papir, men utstillerne var oppfordret til å forlate det tradisjonelle området og heller skape stedsspesifikke arbeider, installasjoner og veggarbeider som fremsto som eksperimentelle forlengelser av tegning. Arne Ingvaldsen, for eksempel, lagde en skulptur som markerte en vegg med en brutt linje utendørs på gårdsplassen. Kjell Varvin presenterte en av sine tredimensjonale tegninger som forlater veggen og invaderer utstillingsrommet, og som vekker minner om El Lissitzkys kjente ”Prouns”. Janine Magelssen arbeidet med en delikat, romlig veggtegning som lekte med skygger og kun det hvite. Gjennom nesten anarkistiske veggarbeider gjorde også elementer av Street Art seg gjeldende, representert av arbeidene til Sex Tags, Andreas Soma, Terje Nicolaisen, Christian Hennie og Ivan Galuzin. De fem medlemmene av Tegneklubben samarbeidet for første gang i et større format, og i forbindelse med åpningen hadde Tammo Rist en performance hvor han bokstavlig talt demonstrerte eksplosiv tegning. I den delen av utstillingen som fikk navnet ”Inserting Lines”, ble fem internasjonale kunstnere introdusert for Tegnebiennalens publikum: Tilo Baumgärtel (D), Martijn Koolstra (NL), David Mackintosh (UK), Marion Porten (D) og Hannah Schneider (D).