Mange mennesker har en hverdag hvor de går rundt og lurer på om de kan være seg selv i ulike situasjoner og på ulike steder. Det kan handle om alder, hudfarge, religion, legning, seksualitet, kjønnsuttrykk, funksjonsnedsettelse, kjønn og mye mer. For Galleri F 15 og alle oss som jobber her er det viktig at man skal slippe å lure når man kommer til Alby gård. Alby er et sted mange kommer for å slappe av, gå en tur, senke skuldrene og for å oppleve nye ting, og sånn skal det være for absolutt alle uansett hvordan du ser på deg selv eller identifiserer deg.

I år feirer vi sammen med mange andre kulturinstitusjoner over hele Norge skeivt kulturår og at det er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert. Samtidig er skeiv kultur ikke noe som får plass innenfor 365 dager. Ved å bli FRI-sone lover Galleri F 15 å tenke mangfold, på alle tenkelige måter også i fremtiden. Det innebærer at alle galleriets ansatte har fått grunnleggende skolering i rosa kompetanse fra organisasjonen FRI, og at alle som jobber her, så vel som institusjonen selv tar aktivt avstand fra hatkriminalitet.

2022

«Du aner ikke hvor vanskelig det er å vokse opp som homo i Moss», sa en ung mann under åpningen av Munch-utstillingen i februar, da Galleri F 15 heiste regnbueflagget for første gang. Flagget inspirerte til gode samtaler og flere positive tilbakemeldinger. Å skape rom for mangfold og være et frirom fra fordommer er noe galleriet og de ansatte jobber med hver dag. I programmering, formidling, produksjon og kommunikasjon jobber vi kontinuerlig med å bli bedre til å vise at vi er et sted for alle og forsøker å tilrettelegge slik at alle skal føle seg like mye hjemme.

Neste gang du kommer til Galleri F 15 håper vi at du lurer litt mindre på om det er greit å være deg. For det er det.

Les mer om Skeivt kulturår her.

Les mer om FRI-sone her.