2,5 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen

Galleri F 15 er stolte av å meddele at to av våre formidlingsprosjekter for barn og unge anerkjennes med nye tildelinger fra Sparebankstiftelsen DNB på over 2,5 millioner.

Kunst i Nærmiljøet har fått toårig støtte. I dette kunstprosjektet samarbeider Galleri F 15 med 5. trinn på Reier skole om et tverrfaglig fordypningsprosjekt knyttet til utstillingene på galleriet. Målet er å utvikle et tett bånd mellom skolen og galleriet gjennom å tilrettelegge for møter og workshops med kunstnere i F 15 verksted.

– Det er en stor glede for oss å kunne fortsette det gode samarbeidet med Reier skole! Gjennom dette prosjektet får elevene en unik mulighet til å jobbe tverrfaglig med temaer sammen med kunstnere over tid. Vi ser ringvirkninger av tidligere års prosjekt der elever fra Reier skole har et eierskap til galleriet og Alby, forteller Frida Marie Edlund, formidlingskurator ved Galleri F 15, som leder prosjektet.

I tillegg tildeles støtte til videreføring av Blikkåpner-programmet i tre nye år, et program for kunstformidling av unge for unge mellom 16 og 19 år. Støtten er utvidet med en 40% koordinatorstilling for å kunne satse på program for Blikkåpner alumni, med målgruppe 19-27 år.

Tendenser2024 Presse 23

Blikkåpner-kullet 2023/2024

Marthe Næstby er prosjektkoordinator for Blikkåpner-prosjektet:

– Vi er stolte over Blikkåpnerprogrammet som har etablert seg som et sosialt og kreativt tilbud for ungdom i Moss! Det er stas at vi får fortsette å tilby verdens beste deltidsjobb, hvor åtte ungdommer får jobbe med formidling av samtidskunst ut fra egne interesser. Dette hjelper oss å senke terskelen slik at unge får gleden av å delta på et målrettet tilbud og aktiviteter i Galleri F 15.

Sparebankstiftelsen støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

– Vi er utrolig stolte av å kunne bidra til kunst og kultur i Moss. Å inkludere barn og unge i kunst og formidling vil gi store positive ringvirkninger for byen vår. Å skape rom for kreativitet og fellesskap er noe som vi ikke kan undervurdere, sier banksjef i DNB Østfold Nord, Anita Bratli Aasnes.

Image (1)

Marthe Næstby og Frida Marie Edlund fra Galleri F 15.

Sparebankstiftelsen

Sbs Logo Positive 1