Earth, Wind, Fire, Water
Nordisk Kunsthåndverk
44. Tendenser

Kunstnere
Hildur Bjarnadóttir (IS), Ebba Bohlin (SE), Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen (Sápmi/NO), Alma Heikkilä (FI), Karoline Hjorth & Riitta Ikonen (NO/FI), Guðjón Ketilsson (IS), Kasper Kjeldgaard (DK), Stian Korntved Ruud (NO), Ivana Králíková (CZ/SE), Valentin Manz (DE/NO), Britta Marakatt-Labba (Sápmi/SE), Pekka Paikkari (FI), Louise Sidelmann (DK), Brynjar Sigurðarson & Veronika Sedlmair (IS/DE), Ida Wieth (DK), Hedvig Winge (NO) og Charlotta Östlund (SE/FI).

Kuratert av Randi Grov Berger (NO).

I nesten femti år har Tendenser vært en av de ledende plattformene for kunsthåndverk i Norden. Tendenser ble først presentert i 1971 som en årlig utstilling med fokus på norske kunstnere. Senere har utstillingen utvidet til et biennaleformat som inkluderer tendenser fra hele Norden.

Årets utgave samler 17 kunstnere og kunstnergrupper fra de nordiske landene som benytter seg av dyp materialkunnskap for å kommentere aktuelle miljøspørsmål. Mange av verkene i utstillingen anerkjenner den gjensidige avhengigheten mellom mennesker, materialer og organismer som vi ofte overser. Flere verk stiller skjørheten i vår jordiske tilværelse i fokus gjennom bruk av materialer som endrer seg, tørker inn eller forfaller gjennom utstillingsperioden. Andre gjenspeiler helhetlige økologiske praksiser, hvor samarbeid med materialer oppretter tette forbindelser mellom kunstneren og omgivelsene, et stykke land, eller selve materialet. Kunstnerne som presenteres i Earth, Wind, Fire, Water utforsker ulike materialer og elementers evne til å medvirke i kunstnerisk produksjon, ved å la dem delta i, og til tider kontrollere, både prosessen og resultatet. Gjennom sitt arbeid, som spenner over felter som biologi, geologi og kosmologi, konfronterer kunstnerne sin lengsel etter forbindelser til jorda.

Vi lever i en tid preget av enorme endringer innen teknologi og vitenskap, samtidig som miljøkrisen krever diskusjoner om vårt forhold til den materielle verden. Nordiske kunsthåndverkere spiller en aktiv rolle i denne filosofiske diskursen, med et bredt spekter av praksiser og et mangfold av tilnærminger og uttrykk. Utstillingen tilbyr forskjellige måter å tenke på, med og gjennom kunsthåndverk. Blant kunsthåndverkerne i den 44. utgaven av Tendenser identifiserer mange seg også som for eksempel designer, billedkunstner, kunstpsykoterapeut, fotograf, historieforteller, arkitekt eller gartner. De uttrykker ideene sine gjennom en rekke medier: fra broderi til foto, fra keramikk til video, fra malerier til tekst, og fra skulpturer i tre, stein, glass og metall til installasjoner i både organiske og syntetiske materialer.

Utstillingen fyller begge etasjer, resepsjonsarealet, tar i bruk F 15 Verkstedet med workshop man kan delta i, og fortsetter med utendørs verk på Reierstranda og på byggets fasade.

Utstillingen er i samarbeid med Nordic Network of Crafts Associations, og har mottatt støtte fra Nordisk Kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

Bjarnadóttir 1

Hildur Bjarnadottir - Colors of Adaption (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Hildur Bjarnadóttir
colors of adaption
2020
Plantefarget silke

I de plantefargede silketeppene til Hildur Bjarnadóttir fungerer planter fra kunstnerens egen åkerlapp på Island som informasjonsopptakere. Via røtter, blomster og kronblad absorberer plantene informasjon om sitt økologiske og sosiale miljø fra jordsmonnet og luften. Bjarnadóttirs arbeid utforsker spørsmål om tilhørighet og forstyrrelser i naturen, og kombinerer både flora og fauna. Skiftende vær, årstider og industripåvirkning er synlige faktorer i plantefargene hun bruker. I installasjonen bruker hun pigmenter fra gulmaure, hvitmaure, tuemure, engsoleie, duskmyrull, enakset sivstar, storengkall, vinterkarse, marigras og engsyre.

Hjorth&Ikonen 2

Karoline Hjorth & Riitta Ikonen Eyes as Big as Plates # Brit (2018). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Karoline Hjorth & Riitta Ikonen
Eyes as Big as Plates # Brit
Eyes as Big as Plates # Inger
Eyes as Big as Plates # Karin
Eyes as Big as Plates # Liv
Eyes as Big as Plates # Mrs Sim
2017-2019
Digital c-type

Siden 2011 har duoen Riitta Ikonen og Karoline Hjorth portrettert eldre mennesker fra flere land ikledd råmaterialer fra deres nærområder. Bærende på kostymeliknende skulpturer, laget i samarbeid med kunstnerne, inntar disse menneskene bokstavelig talt sitt landskap, og retter oppmerksomheten vår til forbindelsen mellom mennesker og miljø. Kunstnerne har hittil fotografert over hundre seniorer. To av disse er Inger og Karin som er dokumentert i kulturlandskapet i og rundt Jeløy og Moss høsten 2019.

Winge 1

Hedvig Winge - Porcelain Piece (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Hedvig Winge
Porcelain Piece
2020
Porselensleire, tekstil, tau, taljer, spiker, kroker, trå, hyssing, snøre

Hedvig Winge bruker leire i en utvidet praksis mellom skulptur og maleri. Tekstiler blir påført porselensleire og arrangert i en stedsspesifikk installasjon som utfolder seg og endrer karakter gjennom prosessen. Basert på en dyp kunnskap om materialiteten i leire, er Winges arbeid ekspansivt og uforutsigbart: bevegelse og sårbarhet kommer til uttrykk i skjæringspunktet mellom verket og utstillingsrommet.

Sidelmann 2

Louise Sidelmann - Hæftet streg I-II (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Louise Sidelmann
Prikket streg I-II
Hæftet streg I-II
2020
Porselen, sinter engobe

Louise Sidelmann bruker porselensleire intuitivt for å utforske de romlige effektene av tegning og strek. Hennes komposisjoner tar utgangspunkt i både menneskeskapte infrastrukturer og organiske systemer, og arbeidene kombineres videre med ulike farger gjennom glaserings- og sintringsprosesser, som endrer overflatens karakter til å veksle mellom skinnende glatt eller porøs og matt.

Paikkari 1

Pekka Paikkari - Paradise II (Fractured) / Curiosity Bottles (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Pekka Paikkari
Paradise I
Paradise II (Fractured)
Curiosity Bottles
2020
Keramikk, Magna-Crete, epoksy, maling, sølvblad, rust, aske

Pekka Paikkari omfavner det krakelerte og uperfekte utrykket. Han er opptatt av materialets hukommelse og utfordringene iboende leire. Han jobber med de ukontrollerbare forandringene som foregår i keramikkovnen. Gjennom fremgangsmåter som han har perfeksjonert gjennom sin tretti år lange studiopraksis, fremmer han materialenes sjel og originalitet som kan være gjemt i sprekkene.

DSF4075 HDR

Guðjón Ketilsson - Poem I-II (2019). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Guðjón Ketilsson
Poem I-II
2019
Tre, maling

Filosofiske perspektiver hentet fra nymaterialisme og animisme, om at alt har en sjel, og at alle materier har en verdi og en betydning, er artikulert i flere av verkene i utstillingen. Det gjelder også for Guðjón Ketilsson som i sine verk setter sammen møysommelig bearbeidede kvister til setningslignende komposisjoner. De falne kvistene får nytt liv gjennom språk, og i diktform beveger verkene seg forbi sin materialitet.

5. Britta Marakatt Labba

Britta Marakatt-Labba - Skuggor (2019-2020). Foto: Britta Marakatt-Labba. Gjengitt med tillatelse fra kunstneren.

Britta Marakatt-Labba
Skuggor
Kosmos
2019-2020
Tekstil, papir, broderi, applikasjon

Britta Marakatt-Labba tar for seg spørsmål om økologi, politikk og historie gjennom brodering. Hun kombinerer tynn ull, lin, papir og silkegarn med applikasjon og trykk. Forankret i samisk kultur, knytter motivene ofte sammen hverdagsliv og mytologi. De siste årene har mye av arbeidet hennes tatt for seg klimaendringer, noe hun selv opplever som bosatt i Övre Soppero i Nord-Sverige, gjennom flom, avskoging og stadig varmere vintre.

Bohlin 1

Ebba Bohlin - Loss of Information (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Ebba Bohlin
Loss of Information
2020
Resirkulert aluminium

Ebba Bohlin oppdaget en trestamme sterkt preget av nedbrytning under et besøk på Jeløy i august 2019. Med svake spor på overflaten, som minnet om menneskehår, trigget trestammen henne til å konstruere en digital hybrid ved hjelp av programvare. Nå er dette treet digitalt spleiset med en person, og denne 3d skissen har vert utgangspunktet for en avstøpning i resirkulert aluminium. Bohlins praksis viser en sterk tro på materialets transformative kraft, enten materialet er hentet fra naturen, fra språket eller fra kunstnerens egen kropp.

Kjeldgaard 1

Kasper Kjeldgaard - Casts of Time - Lost in Translations (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Kasper Kjeldgaard
Casts of Time – Lost in Translations
2020
Bronse, asketre, bivoks

Kasper Kjeldgaard utforsker forskjellige aspekter ved fysikken, som friksjon og tyngdekraft. Han bruker bronse, bivoks og andre materialer for å skape et poetisk univers i både balanse og spenning. Prosess, organisk vekst og ulike tilstander av varighet fanges i skulpturene hans, som kan tolkes som forestillinger om skjørhet, spenst og robusthet. Når elementene interagerer med hverandre og det omkringliggende rommet, påvirker de tempoet rundt seg, og oppfordrer oss til å bremse ned og reflektere. Skulpturene er kommet til gjennom at bivoks er ført inn i en rotasjonsprosess, hvor årring-lignende sirkler dannes over tid.

Korntved Ruud 1

Stian Korntved Ruud - Tuning Fork III (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Stian Korntved Ruud
Clock #03
Tuning Fork I – III
2020
Metall, tre, elektronikk

Arbeidet til Stian Korntved Ruud gjenspeiler en fasinasjon for produksjonsteknikker, fysiske materialers iboende egenskaper, interaksjoner mellom mennesker og objekter, og lyd. I sin nye serie av skulpturelle stemmegafler utforsker Korntved Ruud naturlige frekvenser og hellig geometri. I et annet steds-spesifikt verk bruker han klokkespill og tyngdekraft for å legge til det eksisterende lydbildet i galleriet.

DSF4610 HDR

Christine Cynn - earth:NOW:being (2011). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Christine Cynn
earth:NOW:being
2011
3-skjerms video, 16:49 min

Over 15 uker forvandler Valentin Manz og venner jord med ild for performance-installasjonen In the Pits ved Church Farm, Ardeley (UK). Musikk av Giles Kwakeulati King-Ashong (Kwakebass)

Leire er et sentralt materiale i Valentin Manz’ verk In the Pits, presentert i tre-skjerms videoinstallasjonen earth:NOW:being av Christine Cynn. Filmen dokumenterer et stedspesifikt prosjekt av kunstneren der han reiste syv enorme leireskulpturer mens han campet på den britiske landsbygda gjennom en sommer. Han inviterte lokale gårdsarbeidere og forbipasserende til å delta, og holdt leireworkshop for barn, i det som ble et åpent studio hvor også uforutsigbare krefter, som været, ble sentrale for prosjektets resultat. Mot slutten av sommeren ble deltakere og lokalbefolkningen invitert til et spektakulært syn av glødende lysgnister som fløy fra papirovner mens myk leire ble omgjort til robuste keramiske skulpturer.

DSF4457 HDR

Alma Heikkilä - these processes include plasticity, mutualistic symbiosis, and extinction (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Alma Heikkilä
these processes include plasticity, mutualistic symbiosis, and extinction
2020
gips, polyester, pigmenter, plantebaserte blekk, akrylpolymer og annet

Alma Heikkiläs arbeid inviterer til oppmerksomhet om mikroorganismer og bakterier som eksisterer utenfor menneskets synsoppfatning. Gjennom den stedsspesifikke installasjon these processes include plasticity, mutualistic symbiosis, and extinction tilbyr hun et dempet miljø for å kontemplere verdien av slike mindre arter.

Kralikova 1

Ivana Králíková - Battery Jeløy (2020). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Ivana Králíková
Battery Jeløy
2020
Gjenbrukt bomull, gjenbrukt metall, lånt jord, salt, vann, voltmeter

Ivana Králíková bruker leire som utgangpunkt for å engasjere seg i sitt lokalsamfunn, og også som en inngang for å utforske arealbruk i byer. Hennes praksis bygger på begrepet «neomiljø» (neoenvironment), som handler om å forstå vårt totale miljø som et nettverk av sammenhenger. Presentert i utstillingen er Králíkovas eksperimentering for å lage jordbatterier, som kan fungere som en potensiell ny energikilde. Hun tar i bruk jord fra Jeløy, kombinert med gjenbrukte sinkmetallplater og kobbertråd som fungerer som elektroder.

DSF4552 HDR

Charlotta Östlund - Hiking Pole (2018). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Charlotta Östlund
Bang (2020)
Hiking Pole (2018)
Small Galaxy (2018)
Arrow (2018)
Plantedeler, metall, maling, glitter

Charlotta Östlunds skulpturer sammenstiller naturens uopphørlige sykluser med en subtil lyrisk følsomhet. Hennes arbeidskrevende teknikk, hvor hun bøyer og bearbeider tørket plantemateriale, er en metafor for livets flyktighet. De organiske, temporære og aldri statiske materialene eksisterer i en evig metamorfose, og omfavner naturmaterialets gradvise forfall.

Wieth 1

Ida Wieth - Passage (2019). Foto: Vegard Kleven © Galleri F 15

Ida Wieth
Passage
2019
Glass, metalloksider, kobbertråd, stål, bjørkfinér

Ida Wieth adresserer de uvanlige egenskapene til materialet glass gjennom en eksperimentell utforskning av dets substans, innhold, form, kraft og vilje. Med symbolsk referanse til menneskekroppens fysiske forvandlinger undersøker hennes store installasjon Passage glassets evne til å strekke seg og transformere fra væske til fast stoff. Jordnære og livlige fargetoner blandes med metalloksider for å skape en grov og fragmentert struktur.

Fasade (2 Of 6)

Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen - Meahccetrošša/Matatu: Eai čuovo mearriduvvon luottaid, eai ge vissis njuolggadusaid / They don’t follow routes and they don’t conform to regulated order (2020, Jeløy). Foto: Eivind Lauritzen © Galleri F 15

Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen
Meahccetrošša/Matatu: Eai čuovo mearriduvvon luottaid, eai ge vissis njuolggadusaid / They don’t follow routes and they don’t conform to regulated order
2011 (Kárášjohka)
2020 (Jeløy)
Tre, maling

Fellesskapsprosjektet for å Fortette Byen (FFB) ble opprettet i 2010 av kunstner og arkitekt Joar Nango og arkitektene Håvard Arnhoff og Eystein Talleraas. I flere av deres prosjekter er utforskninger av «rommet mellom» individuelt uttrykk og et samfunns folkerettigheter sentralt. Tekstarbeidet “Eai čuovo mearriduvvon luottaid, eai ge vissis njuolggadusaid” (oversatt til engelsk “They don’t follow routes and
they don’t conform to regulated order”) er laget av gjenvunnet materiale, og montert på Galleri F 15s fasade. Teksten viser til en egen samisk og nordlig overlevelsesevne. En strategi som handler om å bryte med lover og regler for å kunne skape sine egne autonome rom og systemer. Dette er en måte å bevege seg på, og en levd attityde.

EWFW Kart

Brynjar Sigurðarson & Veronika Sedlmair
Of Stones and Faces (Animated Geology)
2020
Steds-spesifikk steinhugging

I det steds-responderende prosjektet Of Stones and Faces (Animated Geology) har duoen Brynjar Sigurðarson og Veronika Sedlmair hugget i syv steiner som finnes på Reierstranda, ved Galleri F 15. De animerer steinene ved å skulpturere dem på stedet. Slik griper Sigurðarson og Sedlmair inn i geologiske prosesser og akselerer hver steins årtusen lange forandring mot å ende opp som et sandkorn.

Grunnet covid-19 er kunstverket utsatt til september 2020.

Alby April (1 Of 1)

Treverk ligger klart til bruk for Valentin Manz' verksted i september. Foto: Eivind Lauritzen © Galleri F 15

Valentin Manz
for en kopp te med harepusene
2020
Åpent studio, treverksted

Med en bakgrunn som spenner over felt som visuell kunst, scenografi og kunstpsykoterapi, forener Valentin Manz håndverk og samtale for å skape en dialog rundt presserende temaer, som for eksempel generasjonsskifte hva gjelder arbeidskraft og identitet. Mot slutten av utstillingsperioden inviteres publikum til å besøke Manz i hans treverksted på stedet. Her kan vi observere og hjelpe kunstneren mens han skjærer ut skulpturer fra store trestammer. Skulpturene blir flyttet til det omkringliggende landskapet etter hvert som de er produsert, og forvandles videre av vær og vind.