Høstutstillingen til Momentumbiennalen

– Høstutstillingen og Tenthaus sitt kuratoriske prosjekt for Momentum 12 har et slags slektskap. De er grunnleggende kollektive og kunstnerstyrte initiativer. Dermed blir det spennende å se hva samspillet mellom de to kollektive praksisene kan føre til.

Foto: Den Nasjonale Jury 2022. Fra venstre: juryleder Maya Økland, Åsil Bøthun, Marius Moldvær, Apichaya Wanthiang, Stacy Brafield og Gelawesh Waledkhani.

Momentumbiennalen arrangeres for tolvte gang, og blir for første gang kuratert av et kunstnerkollektiv. Tenthaus består av om lag 17 kunstnere og kulturvitere, av diverse aldre, kunstformer og bakgrunner.

Nå har de invitert Høstutstillingen til et unikt samarbeid: Blant søknadene til Høstutstillingen 2023 vil Den Nasjonale Jury velge ut et verk som skal vises på biennalen.

– Det var lett å takke ja til invitasjonen om å samarbeide med Momentum 12 og Tenthaus. Høstutstillingen og Tenthaus sitt kuratoriske prosjekt for Momentum 12 har et slags slektskap. De er grunnleggende kollektive og kunstnerstyrte initiativer. Dermed blir det spennende å se hva samspillet mellom de to kollektive praksisene kan føre til, sier utstillingsleder for Høstutstillingen Hanne Gudrun Gulljord.

– Det er en unik anledning til å rette oppmerksomhet mot kjernen av Høstutstillingens egenart – det kollektive. Den oppstod som en kunstneraksjon i 1882, og har hele tiden vært et organ i kunstnernes egne fagorganisasjoner, i dag Norske Billedkunstnere (NBK). Å sitte som medlem i Den Nasjonale Jury er et kunstfaglig tillitsverv i organisasjonen, sier hun.

De seks jurymedlemmene i Den Nasjonale Jury velges for en toårsperiode av NBKs medlemmer. Juryen vurderer hvert år rundt 2000–2500 søknader til Høstutstillingen.

For Momentum 12 praktiseres en gathering methodology, forklarer Stefan Schröder fra Tenthaus.

– Vi samler kunstnere, tekster, kollektiv, naboer, materialer, prosesser, mennesker, biennaler og prosjekter. Vi overfører Tenthaus’ praksis fra Oslo til Moss, og forankrer prosjektene lokalt, med et nasjonalt og internasjonalt nettverk, sier han.

– Menneskene som er involvert, og deres utvidede nettverk er utgangspunktet for den kollektive kurateringen. Derfor er ikke verkene nødvendigvis tematisk knyttet sammen, men intensjonen er å legge til rette for samhandling og samarbeid mellom mennesker og institusjoner. Derfor er det naturlig å også invitere Den Nasjonale Jury og Høstutstillingen inn i den kollektive kurateringen for Momentum 12.

Tenthaus

Tenthaus. Stefan Schröder.