Kollektivnye Deystviya (Kollektiv Aksjonsgruppe) ble stiftet i 1976 i Moskva av Nikita Alexeev, Georgy Kiesewalter, Andrei Monastyrski og Nikolai Panitkov. Også andre har vært med i kollektivets aksjoner, installasjoner og performancer, men skillet mellom kunstner og tilskuer er ofte uklart. Monastyrski beskriver kollektivets funksjoner slik: «Den eneste positive definisjonen måtte være en dynamisk definisjon: Gangen i en aksjon er et resultat av en felles innsats fra initiativtakere og tilskuere, der målet er å flytte subjektets blikk fra demonstrasjonssonen («kunst») via grenseområdet («stripen») der skillelinjene viskes ut, til sonen for spredd hverdagslig persepsjon («livet»)».

Slogan, 1977

Slogan-1977 av Kollektivnye Deystviya (Kollektiv Aksjonsgruppe) er en fremføring på Jeløya av et tidligere verk av kollektivet. Verket består av et banner med tekst på russisk, i det kyrilliske alfabetet, som kan oversettes med: «JEG KLAGER IKKE PÅ NOE, OG DET ER NESTEN SÅ JEG LIKER MEG HER, SELV OM JEG ALDRI HAR VÆRT HER FØR OG IKKE VET NOE SOM HELST OM DETTE STEDET.» Banneret forekommer i mange av kollektivets performancer, som er dokumentert i en publikasjonsserie med tittelen Trips Out of Town. Verket får ulike betydninger avhengig av visningsstedet og deltakerne. Slogan vil bli installert når Kollektivnye Deystviya har gjennomført den performative og deltakerbaserte delen av verket.