PRESSEMELDING

ANERKJENT DESIGNDUO MØTER PUBLIKUM I GALLERI F 15
HAiKw/ deltar i utstillingen Don’t feed the monster! som står til 22. januar 2020 i Galleri F 15. De anerkjente designerne beveger seg i området mellom design og kunst, og deltar med et verk basert på samarbeid, design, arkitektur og lyd.

Ønsker å aktivisere verket
Søndag 8. desember er de til stede i utstillingen fra 15.00 til 17.00. «På søndag vil vi altså være i installasjonen og aktivere dialog-møbelet ved å introdusere scriptede samtaler der konsumentene lærer om seg selv på en lignende måte som bedrifter lærer om seg selv idet de skriver forretningsplan og legger markedsføringsstrategi», skriver Ida Falck Øien.

Gjennom samtale med publikum innhenter de informasjon om hvordan det interaktive verket blir brukt. «Frakkene man kan ta på seg er merket med ulike konsumentroller og gir uttrykk for forskjellige forbruks-mønstere vi alle kan tre inn i fra tid til annen» sier Anja Bjørshol, formidlingskonsulent ved Galleri F 15.

Hun fortsetter: Vi har bevisst valgt å bruke dette verket i formidlingen vår mot skoleklasser som besøker galleriet gjennom lokal DKS (Den Kulturelle Skolesekken) og opplever at det å kunne ta på seg en del av verket engasjerer enormt. Det igangsetter refleksjon om egen rolle og eget forbruk, som er helt i tråd med utstillingen. Elevene tar med seg denne opplevelsen til F 15 verksted hvor de syr sine egne budskap inn i frakker. Disse kan man senere se i Galleri F 15. Tilbake-meldingen fra elevene er helt unik.

Møter blir data
Duoen har mange jern i ilden og i tillegg til å drive WiTH SHOP i Oslo Sentrum er Ida Falck Øien halvveis i sin doktorgrad ved Kunsthøgskolen i Oslo. Torsdag 28. november hadde hun midtveisevaluering av doktorgradsprosjektet i F 15 verksted med både inviterte og interesserte fagfolk. Både utstillingen i sin helhet og møtene med 7. klassingene og andre som har vært på omvisning tar hun med seg videre i sitt doktorgradsprosjekt som handler om bærekraft, design og konsum. Frakkene gir oss en bevissthet i vår egen rolle og mulighet til og bokstavelig talt gå i en annens frakk. «HAiKw/ beveger seg mellom design- og kunstfeltet nettopp i det at de igangsetter refleksjon rundt roller og forbruk gjennom aktivisering av publikum», avslutter Bjørshol.

Pressekontakt – Galleri F 15
Simen Østad, Informasjonskonsulent | so@punkto.no | +47 994 06 066

DFTM 16 Web

DFTM 06 Web

Foto: Ingeborg Øien Thorsland © Galleri F 15