Charlotte Wankel og den nye kunsten

Digital læringsressurs om en tidlig norsk modernist fra Kambo

Kopier lenken inn i nettleseren og få direkte tilgang på en presentasjon av Charlotte Wankel med tekst, bilder og videomateriale. https://prezi.com/view/jzOXxiVsEjK9uvnJFU1V/

Charlotte Wankel vokste opp på Kambo gård og er en av Norges tidligste kubister. På 1920-tallet studerte og malte hun i Paris og kjente og lot seg inspirere av noen av kubismens og funksjonalismens mest kjente kunstnere og arkitekter, slik som Fernand Leger og Le Corbusier. Utstillingen på Galleri F 15 i 2019, kuratert av kunsthistoriker og kurator Hilde Mørch, bidro til å løfte frem en tidlig modernistisk kunstner som arbeidet i det abstrakte og nonfigurative formspråket.

Den overordnede ressursen er den digitale prezipresentasjonen Charlotte Wankel og den nye kunsten. Ressursen er delt inn i fem områder eller kapitler. Den inneholder en digital fortelling og et område for videoressurser. Den digitale fortellingen kan brukes for å presentere Wankels kunstnerskap og legger opp til samtale og refleksjon rundt hennes kunst. Ressursen kan videre brukes som en inngang til å arbeide med praktiske oppgaver med utgangspunkt i hennes malerier, og en inngang til modernistiske retninger slik som kubismen og funksjonalismen.

Wankel05 Web

Undervisningsopplegg for alle skoleklasser

Overordnet mål for alle trinn er at elevene skal lære om Wankels kunst og lære om komposisjon og abstraksjon. Det er viktig å sette søkelys på temaet likestilling; det å være kvinne og kunstner på begynnelsen av 1900-tallet. Fra 5. trinn er det i tillegg et mål å lære noe om de sentrale kunstretningene under modernismen og hvordan Wankel utviklet sitt særegne uttrykk. Fra 8.trinn skal man også diskutere og reflektere rundt hvordan synet på kunst og kunstnere kan endre seg over tid.  Det er utviklet to kahoots som kan brukes som etterarbeid eller til oppsummering:

Kahoot 1

Kahoot 2

Charlotte Of Frida Wankel På Trappen Hjemme På Kambo Gods, Ca. 1910

Charlotte og Frida Wankel på trappen hjemme på Kambo gods ca. 1910.

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.