Ledig stilling: tilkallingsomviser

Galleri F 15 søker 1-2 tilkallingsomvisere 

Galleri F 15 søker 1-2 tilkallingsomvisere til oppdrag helg/kveld/dag. Omfang vil variere. Stillingen egner seg for deg som er student i kunsthistorie, kunstfag eller lignende eller ønsker oppdrag ved siden av annet arbeid.

Til stillingens arbeids- og ansvarsområde ligger:
Delta på opplæring i forkant av hver utstilling, 3-4 opplæringer i året.
Ansvar for å forberede og legge til rette omvisningen, ut fra et grunnlagsmateriale tilrettelagt av kurator formidling.

Ønskede kvalifikasjoner

Egenskaper

Lønn
Honorar pr. omvisning og for opplæring.

Andre opplysninger
Vi tilbyr pensjonsordning i KLP. Galleri F 15 er en IA-virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i bedriften

Kontaktperson
For nærmere informasjon om stillingen kontakt avdelingsleder Maria Havstam tlf: 922 68 408 eller på epost: mch@gallerif15.no , eller kurator formidling Jenny Sandmo Ellefsen på tlf: 924 24 672 eller på e-post: jse@gallerif15.no

Søknadsfrist: 3. juni 2024
Send søknad og CV via Finn.no.

Om Galleri F 15
Galleri F 15 er et ledende kunstsenter i Norge og Norden. Galleriet viser norsk, nordisk og internasjonal samtidskunst, kunsthistoriske utstillinger samt kunsthåndverk gjennom utstillingsserien Tendenser. Galleriets egenart ligger i den unike kombinasjonen av kunst, tverrfaglige prosjekter, stedets arkitektur i en lystgård fra 1800-tallet og beliggenhet i et historisk herregårdslandskap. Kunstprofilen kommer til uttrykk gjennom kunstfaglig relevante og samfunnsaktuelle temporære gruppeutstillinger og separatutstillinger. Utstillingene er eksperimenterende og utforskende i form, og tilrettelegger for intellektuell og kritisk tenkning. Formidling er en kjerneaktivitet, og tilrettelegges gjennom et bredt tverrfaglig formidlingsprogram og kommunikasjonsplattformer. Galleri F 15 samarbeider med lokale, nordiske og internasjonale aktører i kunst- og kulturfeltet, og arbeider for å nå et bredt publikum fra lokalt til internasjonalt nivå. Galleri F 15 er hovedarena for MOMENTUM – Nordisk biennale for samtidskunst.