3. trinnsverksted i Naturhuset på Alby

18. apr - 11. mai 2017

Bærbare minner 

I år skal vi ta utgangspunkt i et verk laget av kunstneren Miro Sazdic. Hun er utdannet gullsmed og seniorforeleser på Konstfack i Stockholm. I tillegg til å være gullsmed lager hun smykker som kunstner. De er ikke tradisjonelle smykker ment for daglig bruk, men store objekter som skal fungere som en forlengelse av kroppen. Disse smykkene er poetiske, sanselige, og knyttet til kropp og menneskelig erfaring. Sazdic kaller de selv for bærbare kroppsrelaterte objekt.

Smykket vi skal fokusere på heter Phantom Limb og består av et fotografi og et smykke. Smykket er laget av hvit tekstil og kan skape assosiasjoner til bandasje. Formen er organisk og kan ligne på noe kroppslig. Fotografiet viser kunstnerens far som har plassert smykket på seg selv. Smykket blir kunst først når det plasseres på kroppen og knyttes til den enkeltes minner og tanker bak plasseringen. I verkstedet med elevene skal vi snakke om hva smykker er, dets symbolverdi og betydningen av materialene som brukes.

Eleven skal ta utgangspunkt i egne minner. Et minne de ønsker å fokusere på og løfte frem. Minnet skal ta plass i smykket og plasseres der hvor elevene selv har tenkt ut et sted de ønsker å bære det. Slik som med kunstnerens far skal elevene bli fotografert. En viktig del av verkstedet er å diskutere underveis, og i etterkant av fotograferingen, betydningen av elevenes minner, plassering på kroppen og betydningen av smykket.

  1. trinns verksted arrangeres hver vår for alle elever på 3. trinn i Moss og er et samarbeidsprosjekt mellom Punkt Ø og den lokale skolesekken, Moss kommune

Phantom Limb 2010 av Miro Sazdic er innkjøpt av Punkt Ø og er en del av vandreutstillingen Stille møter. Store rom utviklet for 1.-4. trinn.

Kompostdo, Grønnsaksbed Og Arbeid I Fjøset