Land art 2018

5. jun - 7. jun 2018

Installasjon – eco art

  1. trinn, Ramberg skole

Workshop 5.-7. juni

Vernissage torsdag 7.juni

For fjerde året på rad gjennomfører vi et land art prosjekt på Alby. 5. trinn på Ramberg skole skal sammen med kunstnerne Camilla Fonneland Sandberg og Astri Tonoian lage en felles installasjon i hagen på Alby. Verkstedet går over tre dager og er et tverrfaglig prosjekt i samarbeid mellom Galleri F 15, Ramberg skole og Moss kommune, støttet av den naturlige skolesekken.

Med inspirasjon fra utstillingen Skiptvet – landbrukshistorier på Galleri F 15 høsten 2017 skal elevene skape visualiseringer av forholdet mellom landbruk og bærekraft. Målet med prosjektet er å sette fokus på landbrukets inngripen i naturen og få elevene til å reflektere rundt forholdet mellom menneske og miljø.

I forkant av verkstedet har elevene fått omvisning i utstillingen Skiptvet – landbrukshistorier og sett filmen Gårdsarbeid av kunstner Bodil Furu med bonde Tor Jacob Solberg i hovedrollen. Elevene fikk møte og snakke med Furu og Solberg under fagdagen 22.mai på Galleri F 15.

I en tredagers workshop skal tre elevgrupper lage hver sin installasjon med ulike materialer som symboliserer landbruket. Tilsammen utgjør alle delene en felles installasjon. På vernissagen 7. juni presenterer elevene installasjonen for foreldre og søsken.

Performance 09 Web