25. mars 2021 åpnet en ny, permanent fotoutstilling i Naturhuset på Alby.

Siden 1985 har det vært en permanent utstilling om natur- og kulturhistorie i Søndre Jeløy landskapsvernområde der. Fra april i år vil denne bli supplert med en ny utstilling, der temaet er livet på Alby 1901 – 1963, fra den tiden Biørnstadfamilien eide gården.

Gjennomgående for denne perioden var eiernes store interesse for moderne gårdsdrift, og deres respekt og hjerte for arbeidsfolk og husdyr. Alby var på mange måter et samfunn i samfunnet, der flere familier hadde sitt liv og sitt virke, i arbeid som i fritid. Utstillingen består i hovedsak av fotografier tatt av personer som bodde og arbeidet på Alby. De fleste fotografiene er tatt av medlemmer i familien til Richard Eugen Eriksen, som var knyttet til Alby fra 1906 til 1955, først som gårdsgutt og senere som gårdsbestyrer.

Moss kommune kjøpte Alby i 1963 etter skipsreder Biørn Biørnstads død. Galleri F 15 flyttet inn i 1967.

10.00 Kopi

Utstillingen er laget av Bengt Øivind Eriksen, Tor Schmedling og Øystein Andersen i samarbeid med Moss kommune og Galleri F 15.

Jeløy Naturhus holder til i det gamle stabburet på Alby.

004 Kopi 2

028 (2) Kopi

Alle foto er fra Bengt Eriksens samling.