Fra 21. september til 1. november 2020 ble stillbilder fra videoverket Adrift vist på spuntveggen ved Moss Stasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Galleri F 15 og Bane NOR og er utgjør en tredje runde med kunst på de 45 meter lange panelene på spuntveggen. Adrift er laget av Charlotte Thiis-Evensen og videoverket vises på Galleri F 15 fra 17.oktober 2020 til 20.januar 2021 som en del av utstillingen Noe må gjøres.

Thiis-Evensen beskriver ideen til sitt verk på Spuntveggen på denne måten:
«Jeg ser for meg de ni rutene sett fra et tog i fart. De vil kunne oppleves som tre små filmer, små utdrag fra videoverket Adrift. Fotografiene illuderer filmruter, slik man husker det fra de eldre analoge filmene der ruter etter hverandre gir bevegelsene man ser i filmen. Hadde verket blitt sett fra et tog ville filmene få ulik slutt, enten ungdommene kommer opp av vannet eller synker ned, enten de kommer flytende mot kameraet eller flyter bort fra kameraet.

Spunt (2 Of 9)

Charlotte Thiis-Evensen ser Spuntveggen i Moss som en del av dette områdets helhet, med containerne på kaia og havet som strekker seg ut bak dem. Ifølge FNs siste miljørapport kan havet stige opp til én meter på hundre år dersom temperaturen på kloden stiger fire grader. En klimaøkning vil uansett gi katastrofale følger for store landområder og sende folkemengder på flukt. Hun ønsker at verket skal være åpent for ulike fortolkninger, enten det kan gi assosiasjoner til klimandring og migrasjon, eller til tanker rundt fremmedgjøring og de forandringene som skjer i et menneske, i overgangen fra ungdom til voksen.

Spunt (4 Of 9)

Foto: Galleri F 15