Galleri F 15 ligger på Alby gård, midt i hjertet av landskapsvernområdet på Søndre Jeløy. Området ble opprettet i 1983 med hjemmel i naturvernloven. Målsetningen var å bevare områdets egenartede natur- og kulturlandskap med geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer.

Vandring i Alby gårds hageanlegg

Alby gård er et yndet utflukts- og rekreasjonssted for befolkningen i Moss, Østfold og området rundt Oslofjorden. Gården omkranses av et historisk hageanlegg. Et spesielt trekk er den gamle parterrhagen foran fasaden på sørsiden. I dag er dette en ubrutt plenflate som fanger inn den storslagne utsikten over Oslofjorden.

I sørenden av plenen stiger terrenget svakt opp mot kanten av en støttemur som holder det hele på plass, og effektivt stenger jordene og stranden ute fra synsfeltet. Slik skapes en illusjon av at sjøen når nesten helt inn til gården. Den såkalte “aha-effekten” ble benyttet i hagekunsten på 1700-tallet i europeiske land, først og fremst i England. Dette Illusjonsmakeriet, med dramatiseringen av fjordutsikten, viser barokkhagekunstens bruk av uendelighetsmotivet, der perspektivutsynet fra hagen føres videre og fortaper seg i det fjerne. Hagen preges av en rad mektige løvtrær. Ved hovedhuset finnes en storslagen gruppe av lind og en lund av gamle robinia, som trolig skriver seg fra siste halvdel av 1800- årene.

Søndre Jeløy – et fantastisk sted for naturopplevelser og rekreasjon

På Søndre Jeløy kan du vandre mellom steingjerdene, alléene, de store hovedhusene og hageanleggene som i dag utgjør de mest iøyenfallende kulturhistoriske trekk ved dette “herregårdslandskapet”. Det finnes både barskog og løvskog på Søndre Jeløy. Her er et rikt fugle-og dyreliv og sommerfuglentusiaster vurderer Jeløy som et av de rikeste lokalitetene i landet. Gjennom sommermånedene brukes områdets mange strender flittig.

Jeløy naturhus

Jeløy naturhus ligger på Alby gård, vis a vis Galleri F 15. Naturhuset er et formidlings-og informasjonsenter om naturforhold og kulturhistorie på Søndre Jeløy.

Albyhagen 1900