Paul Mpagi Sepuya (f. 1982 i San Bernardino i California) er en fotograf og kunstner som bor og arbeider i Los Angeles. Fra starten i «queer zine»-miljøet på 2000-tallet har verkene hans, som ofte er i form av kollasjer og skulpturbaserte portretter, vist fram det intime potensialet i fotokunsten samtidig som han dekonstruerer og stiller spørsmål ved den sosiale funksjonen til mediet. Sepuyas praksis utforsker representasjon og fremstillingsformer, hvordan portretter blir til, og kunstatelieret som en potensiell arena for homoerotiske sosiale relasjoner. Kunsten hans har blitt stilt ut mange steder og er innkjøpt av en rekke internasjonalt anerkjente samlinger.

A conversation around pictures (0X5A0816), 2019
Darkroom Mirror Study (2110114), 2018
Mirror Study (0X5A1948), 2019
Studio (0X5A0173), 2017
Darkroom Mirror diptych (0X5A4336 and 1150028), 2019
I Paul Mpagi Sepuyas fotokunst blir forholdet mellom motiv og kunstner lagt under lupen. Vi blir oppfordret til å spørre hvem som betrakter hvem – og hvordan – i erotiseringen av andre, spesielt svarte og skeive kropper. Ved hjelp av speil og synlige kameraer og iPhoner fremstår bildene som teatralske og kollasj-lignende. Verkene hans har blitt betegnet som «digitale rom for cruising» der mannskropper fremstår sammenslynget, og kameraobjektiver, speil og andre effekter virker forvirrende, men ikke kroppsoppløsende. Sepuya har ofte blitt sammenlignet med den amerikanske fotografen Robert Mapplethorpe, og sier selv at fotografiene hans er inspirert av tidlige «conversation pieces», en type genremaleri som viser en gruppe mennesker i uformelt samvær eller som avbilder vitenskapelige studier, og som ble populær i opplysningstiden (fra 1720-årene og fremover). Ofte bryter minst én av personene i bildet «den fjerde veggen» og ser ut av maleriet og rett på betrakteren. Dette trekker oss inn i den lukkede kretsen av subjektive blikk som ethvert kunstverk fører med seg.