S-AR er et prisbelønt arkitektkontor som er basert i Monterrey og Mexico by. Det ble grunnlagt i 2006 og ledes av César Guerrero og Ana Cecilia Garza. Den definerende ideen bak arkitektpraksisen er å verdsette og fremheve naturressursene på et sted, i motsetning til å dominere eller ødelegge dem. Tilnærmingen til et prosjekt styres av et ønske om best mulig bruk av ressurser, ikke bare de som direkte brukes i realiseringen, men også med hensyn til de kulturelle, klimamessige og menneskelige følgene, det vil si den mer indirekte effekten.

Plattformpaviljong, 2021
Trappepaviljong, 2021
Sylinderpaviljong, 2021
S-AR har tegnet og bygget tre midlertidige bygninger i tre for HOUSE OF COMMONS. Disse paviljongene er plassert med respekt for omgivelsene på Alby og i Albyparken på Jeløya. De er laget av lokalt trevirke og gjenbruksmaterialer og utformet slik at de ikke skal forårsake varige skader på miljøet. Alle tre vil bli brukt til å presentere prosjekter og performancer i løpet av biennalen. Plattformpaviljongen er plassert i tett granskog, og rommer verket til Siri Hermansen. Trappepaviljongen befinner seg nedenfor Alby gård, på tomten til et tidligere arbeiderhus, og er utstillingsrom for verket til Daisuke Kosugi. Sylinderpaviljongen står i Albyparken og vil bli brukt til lokale prosjekter, formidling og opplæring.

Cylinder7

Stairs5

Stairs6

Platform2

Platform4

Bilder:
Et installasjonsfoto av S-AR’s Sylinderpaviljong (2021).
Foto: Eivind Lauritzen / MOMENTUM.

Et installasjonsfoto av S-AR’s Sylinderpaviljong (2021).
Foto: Eivind Lauritzen / MOMENTUM.

Et installasjonsfoto av S-AR’s Trappepaviljong (2021).
Foto: Eivind Lauritzen / MOMENTUM.

Et installasjonsfoto av S-AR’s Trappepaviljong (2021).
Foto: Eivind Lauritzen / MOMENTUM.

Et installasjonsfoto av S-AR’s Plattformpaviljong (2021).
Foto: Eivind Lauritzen / MOMENTUM.

Et installasjonsfoto av S-AR’s Plattformpaviljong (2021).
Foto: Eivind Lauritzen / MOMENTUM.