Siri Hermansen (f. 1969 i Genève) er filmskaper, fotograf og installasjonskunstner som bor og arbeider i Oslo. I sin praksis utforsker hun uforutsette prosesser i samfunn som gjennomgår dyptgående økonomiske, miljømessige og kulturelle forandringer og bidrar med uvanlige mikroperspektiver på samtidens måter å takle og tilpasse seg endringene på. Hennes kunstneriske metode kan minne om delt antropologi som avhenger av de mellommenneskelige relasjonene som oppstår på stedet, og hennes personlige opplevelse av det. Siri Hermansen er professor og leder for masterprogrammet i kunst og offentlige rom ved Kunsthøgskolen i Oslo, der hun også ble utnevnt til doktor i 2016. Hun har en MFA fra École des Beaux-Arts i Paris og en BFA fra Parsons School of Design.

Islands of Memories, 2018
Siri Hermansens film undersøker hvordan minnene og traumene fra andre verdenskrig har blitt overført til og mottatt av tredje generasjons etterkommere av tyske familier. Den gir innsikt i menneskelige tilpasningsprosesser, der ulike forhandlingsmekanismer trer i funksjon for hver etterkommer. Gjennom samtaler med kulturhistoriker Georg Habermehl, psykiatrisk sykepleier Martin Jansen og professor i samfunnsfag Claudia Lenz avdekker deltakerne ulike strategier og metoder for å forstå sin egen familie og nazismens historie og går inn i hvordan de enkelte familiehistoriene står i forhold til offentlige narrativer.

Med økonomisk støtte fra:
Bergesen Stiftelsen
Fritt Ord
Norsk Kulturråd
Vederlagsfondet
Det bayerske kulturdepartementet, München

2018©SiriHermansen, Video Still Islands Of Memories, 2018 1

2018©SiriHermansen, video still – Islands of memories, 2018 – 5

2018©SiriHermansen, video still – Islands of memories, 2018 – 2

Bilder:

Et installasjonsfoto fra Siri Hermansen’s Island of Memories, 2018. Foto: Momentum. Publisert med utøverens tillatelse.

Et stillbilde fra Siri Hermansen’s Island of Memories, 2018. Publisert med utøverens tillatelse.

Et stillbilde fra Siri Hermansen’s Island of Memories, 2018. Publisert med utøverens tillatelse.

Et stillbilde fra Siri Hermansen’s Island of Memories, 2018. Publisert med utøverens tillatelse.